Vogelgriep. Bent u verzekerd? | Expovisie

Vogelgriep. Bent u verzekerd?

Even bang maken. volgens de World Health Organisation (WHO) is het slechts een kwestie van tijd voordat het vogelgriepvirus zich muteert en een menselijke pandemie veroorzaakt…Even bang maken. volgens de World Health Organisation (WHO) is het slechts een kwestie van tijd voordat het vogelgriepvirus zich muteert en een menselijke pandemie veroorzaakt…

De gevolgen van een pandemie zijn aanzienlijk. Zelfs een milde pandemie zou minimaal 7 miljoen doden tot gevolg hebben. Daarnaast zou 25% van alle werknemers zich gemiddeld 5 tot 20 dagen ziek melden en kan de wereldwijde economische schade oplopen tot $800 miljard.

Wat doen we als er een pandemie uitbreekt en de overheid grootschalige bijeenkomsten en dus ook beurzen gaat verbieden? Een aardige vraag voor Marsh, de risicoadviseur bij uitstek van evenementen en beurzen. Aj, dan duurt het even voor het antwoord binnen is. Marsh is immers slechts tussenpersoon en weer afhankelijk van bijvoorbeeld Nationale Nederlanden. Maar het antwoord komt er, van Marsh, bij monde van Arthur van Essen.

 

 “Ik heb de actuele stand van zaken even moeten checken bij een aantal grote verzekeraars. Stel dat er een verbod gaat komen op beurzen en andere evenementen, dan keren de verzekeraars, zoals het er nu voor staat uit. Dat wil zeggen: Als men verzekerd is voor het exploitatiebudget, dan wordt dat uitbetaald.”

 

Er klinkt een aarzeling.

 

“Terecht, want op het moment dat een pandemie niet te voorkomen is en iedereen zelf ook wel kan inschatten wat de risico’s zijn, is de kans groot dat de verzekeraars een pandemie uitsluiten van de verzekerde risico’s.”

 

Dus hoe “zekerder” de risico’s des te moeilijker verzekeren?.

 

Van Essen: “Verzekeraars calculeren. Net als de burger en het overige bedrijfsleven. Ze zijn nu eenmaal geen schadefonds.”

 

Wat zou u zelf doen om zekerheid te hebben dat met een dreigende pandemie de organisatie toch verzekerd is?

 

Van Essen: “Het klinkt als een reclamepraatje, maar zo is het niet bedoeld. Als beurs- of evenementenorganisatie zou ik een doorlopende verzekering nemen. Een verzekering die voor een heel jaar geldt en die alle beurzen of evenementen afdekt. Dan kan een verzekeraar tussentijds niet zonder meer zeggen dat ze de regels tussentijds veranderen en een pandemie uitsluiten. Op die manier ben je verzekerd van aanspraak op de teruggaaf van de exploitatiekosten.”