Verhoogde vloer | Expovisie

Verhoogde vloer

Het bericht in de krant ging over paden in winkels die te smal zijn voor rolstoelers, liften die ontbreken. Gehandicapten hebben het recht aangifte te doen, indien zij belemmerd worden in het vrije verkeer. Maar een snelle navraag leert dat niet alleen winkels of restaurants met een drempel aangeklaagd kunnen worden. Ook beurzen blijken op de korrel genomen te kunnen worden. Mevr. M. van Kesteren, bestuurslid van de Nieuwe Algemene Bond van Gehandicapten onderstreept de mogelijkheden die gehandicapten hebben om ook op beurzen exposanten voor de rechter te dagen. Stands met een verhoogde vloer zijn voor veel gehandicapten een vervelende belemmering, terwijl er zonder problemen kleine en grotere opritten gemaakt kunnen worden. Ook de ruimte op een stand is soms zo krap dat een rolstoeler of een bezoeker met een rolator er niet uit de voeten kan.

Krijgt de bond veel klachten van leden over beurzen die nauwelijks toegankelijk zijn?

Mevrouw Van Kesteren: “Dat is eigenlijk de vraag niet. Net als bij bioscopen, constateren we dat veel gehandicapten al niet naar de film gaan, omdat ze toch al weten dat ze in de problemen komen. Ik zou veel liever de zaak omgedraaid zien. Als een beursorganisator er van overtuigd is dat zijn beurs ook voor gehandicapten uitermate geschikt is, zou hij daar ook melding van kunnen maken in zijn publicaties. “

Ook aan de exposanten en de standbouwers heeft ze een goede raad. “Zorg dat een opgang en voldoende bewegingsruimte voor rolstoelers standaard in het pakket van eisen behoort. Het kost niks meer, maar het lost zoveel ongenoegen op.”