Veel drukte op ESEF | Expovisie

Veel drukte op ESEF

Drukte, veel drukte. Hoge waarderingscijfers en 36.533 bezoekers. De aantrekkende markt was voelbaar op ESEF 2006, die van 14 tot en met 17 maart jl in de Jaarbeurs in Utrecht werd gehouden. Uitbesteders waren met concrete investeringsvragen op zoek naar toeleveranciers. Exposanten op hun beurt stellen na afloop op de beurs uitstekende zaken te hebben gedaan en veel nieuwe contacten te hebben gelegd. Bezoekers en exposanten gaven de beurs met respectievelijk 7.3 en 7.2 een ruime zeven als waarderingscijfer.

Drukte, veel drukte. Hoge waarderingscijfers en 36.533 bezoekers. De aantrekkende markt was voelbaar op ESEF 2006, die van 14 tot en met 17 maart jl in de Jaarbeurs in Utrecht werd gehouden. Uitbesteders waren met concrete investeringsvragen op zoek naar toeleveranciers. Exposanten op hun beurt stellen na afloop op de beurs uitstekende zaken te hebben gedaan en veel nieuwe contacten te hebben gelegd. Bezoekers en exposanten gaven de beurs met respectievelijk 7.3 en 7.2 een ruime zeven als waarderingscijfer.

Vanaf de allereerste dag werden bezoekcijfers geëvenaard. Het overgrote deel van de bezoekers zegt betrokken te zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit blijkt uit een enquête die VNU Exhibitions heeft gehouden onder vertrekkende bezoekers. Zes van de tien (58%) ondervraagden zegt zelf te beslissen over investeringen, terwijl een kwart (26%) in dat hele proces een adviserende stem heeft. Bijna een kwart van het bezoek is lid van de directie (23%), 13 procent draagt inkoopverantwoordelijkheid. Lovende woorden van het bezoek voor de samenstelling van het expositieprogramma. 81 procent gebruikt hiervoor woorden als ‘goed’ en ‘uitstekend’.

Segmentatie geslaagd

Voor het eerst heeft VNU Exhibitions bij de ESEF gekozen voor een gesegmenteerde bezoekersaanpak.  Verschillende sectoren zijn als zelfstandige segmenten/beurzen geprofileerd. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Het kwam de duidelijkheid ten goede. De meeste aandacht van het bezoek ging uit naar de sector metaaltechnologie (63%), kunststoffen en rubbertechnologie ( 32%) en oppervlaktechnologie (25%).

Ruim zevenduizend bezoekers liep op de ESEF met concrete investeringsplannen, waarvoor zij een toeleverancier zochten. Organisator VNU Exhibitions verwacht dat tot ruim negen maanden na beurs opdrachten bij exposanten worden ondergebracht als gevolg van hun beursdeelname. Net als twee jaar geleden wordt het investeringsgedrag van de bezoekers gevolgd via het investeringspanel. Driemaandelijks wordt paneldeelnemers gevraagd naar door hen gepleegde investeringen. Opvallend daarbij is dat meer dan de helft (54%) van de bezoekers naar de ESEF is gekomen om contacten te leggen met nieuwe leveranciers. In vergelijking met andere beurzen is dit een hoog percentage.

Belangrijkste bezoekmotief is evenwel het volgen van nieuwe technische ontwikkelingen. Bezoekers zijn op hun wenken bedient, zo geven ze zelf aan. Meer nog dan twee jaar geleden. De bezoekwaardering steeg met eentiende punt en komt hiermee uit op 7.3. Heeft de beurs aan de verwachtingen voldaan? Ja, zegt 91 procent. Precies zoals ik van tevoren had verwacht.

Waardevolle dag

Gert Jan Braam van VNU Exhibitions kijkt tevreden terug: “We waren heel benieuwd hoe de nieuwe segmentering zou worden ontvangen. Ik heb daar van exposanten en bezoekers alleen maar lovende woorden over gehoord. Belangrijke indicatie voor tevredenheid is altijd het percentage bezoekers dat zegt de volgende beurs te bezoeken. Dat ligt op 78 procent. Dit ondersteunt nog eens dat het voor bezoekers een waardevolle dag is geweest. Over de hele linie tevredenheid. De industrie investeert en dat doen ze op de ESEF. Exposanten hebben dus goede zaken gedaan; bezoekers hebben gevonden wat ze zochten: nieuws en nieuwe contacten. Opvallend was de hoge opkomst tijdens de plaatwerkmanifestatie. Een gerichte activiteit voor een specifieke doelgroep. Op deze lijn gaan we door.”

Voor tweederde van het bezoek was de ESEF een hernieuwde kennismaking, voor zo”n 12 duizend bezoekers was het de eerste keer dat zij de beurs bezochten. Braam: “Onze exposanten zijn in staat gebleken met hun expositieprogramma nieuwe bezoekers te triggeren. Meer dan een felicitatie waard.”