Vakbondsactie dreigt voor Seafood Expo Global | Expovisie

Vakbondsactie dreigt voor Seafood Expo Global

De jaarlijkse vakbeurs Seafood Expo Global, die van 21 tot en met 23 april in Brussels Expo plaats vindt, dreigt te moeten afrekenen met een vakbondsactie op 22 april. De socialistische overheidsvakbond ACOD en zijn Franstalige tegenhanger willen op die dag een algemene staking organiseren. De liberale en christelijke vakbonden wachten voorlopig af, maar nu al is duidelijk dat onder meer het openbaar vervoer die dag lam zal liggen.

 En dat is slechts nieuws voor de duizenden internationale bezoekers en standmedewerkers van Seafood Expo Global, waarvan de overgrote meerderheid in het centrum van Brussel logeert en op het openbaar vervoer aangewezen is om vlot van en naar Brussels Expo te komen.

Bij Brussels Expo werd een crisisteam opgericht die wil proberen de staking bij de MIVB – de exploitant van de metro-, tram- en buslijnen in de Brusselse regio – af te wenden. Als de onderhandelingen geen resultaat opleveren, zullen waar mogelijk pendelbussen ingelegd worden in de driehoek Brussel centrum – Brussels Expo – Brussels International Airport.