Vakbeurzen deden het goed in 2019 | Expovisie
Vakbeurzen deden het goed in 2019

Vakbeurzen deden het goed in 2019

Vakbeurzen hebben het goed gedaan in 2019 met meer beurzen (+11 procent), meer bezoekers (+10 procent) en meer exposanten (+5 procent) dan in het voorgaande jaar. Exposerende bedrijven op vakbeurzen zorgden zelfs voor meer dan 20 procent omzetgroei in 2019. Dit blijkt uit de jaarlijkse branchecijfers, die door adviesbureau Respons in opdracht van CLC-Vecta worden opgesteld.

Het aantal en de omvang van publieksbeurzen daalde. Ten opzichte van 2018 liep het aantal publieksbeurzen terug van 401 naar 361 en namen de mediumbestedingen met 13 procent af.

Beurzensector goed voor 4 miljard euro

De bruto mediumbestedingen van exposanten kwamen in 2019 uit op 398 miljoen euro, een stijging van 8 procent. De mediumbestedingen vormen het bedrag dat exposanten hebben uitgegeven aan de huur van expositieruimte.

De totale bestedingen aan beurzen liggen echter vele malen hoger. Naast vierkante meters bestaan de kosten van beursdeelname voor exposanten ook uit standbouw, standinrichting, transport, catering, personeel, entertainment, et cetera. Ook bezoekers geven het nodige uit aan beurzen, zoals entreegelden en cateringuitgaven op de beursvloer.

Bij elkaar zijn dit de directe uitgaven en Respons heeft berekend dat de directe uitgaven van exposanten en bezoekers tijdens en op beurzen in 2019 op ruim 1,7 miljard euro uitkwamen en dat de sector daarmee 24.000 banen creëert.

Naast de directe bestedingen zorgen beurzen ook nog voor indirecte- en uitstralingsbestedingen. Een voorzichtige schatting is dat de totale beurzensector direct en indirect tenminste € 4 miljard euro bijdraagt aan de nationale economie.

Beurzenmonitor 2017-2019

2017 2018 2019
Aantal beurzen 537 560 544
Aantal bezoeken 6.269.156 6.196.379 5.833.303
Gem. aantal bezoeken per beurs 11.674 11.065 10.723
Aantal exposanten 101.780 107.368 99.562
Tot. verhuurde oppervlakte (m2) 3.150.063 3.131.919 3.160.830
Uitgaven bezoekers 1) 345 353 424
Bruto mediumbestedingen 1) 2) 374 368 398
Aantal organisatoren 270 282 287
Aantal accommodaties 153 163 165

1) In miljoenen €, excl. BTW
2) Netto verhuurde meters x bruto m2 prijzen excl. BTW

Zware averij door Covid-19

De verwachtingen voor de beurzensector waren aan het begin van dit jaar nog hooggespannen. Het coronavirus heeft deze verwachtingen echter ernstig verstoord. Voor vele organisatoren, accommodaties en toeleveranciers is de omzet vanaf begin maart tot nul gereduceerd.

Ondanks de hoop dat beurzen vanaf dit najaar weer langzaam van start gaan, wordt er nu al rekening mee gehouden dat de sector in totaal 80 procent van haar omzet zal verliezen en staan duizenden banen op de tocht.

Het is volgens CLC-Vecta directeur Riemer Rijpkema dan ook van groot belang dat de beurzensector zo snel mogelijk weer rendabel kan gaan organiseren, ‘niet alleen vanwege het economisch belang van de sector zelf, maar ook omdat beurzen een belangrijke aanjager voor overige delen van de economie zijn en omzet en werkgelegenheid bij exposanten creëren’.