Vakbeurs Hout in de plus | Expovisie

Vakbeurs Hout in de plus

Hout is springlevend. Veel gezien, veel ervaren en veel geleerd”, aldus één van de bezoekers op de vakbeurs Hout, die begin oktober in Ahoy Rotterdam werd gehouden. Exposanten hebben goede zaken gedaan. Op de beurs is een groot aantal machines van eigenaar gewisseld. Hout 2008 trok 19.086 bezoekers, zestien procent meer dan in 2006."Hout is springlevend. Veel gezien, veel ervaren en veel geleerd”, aldus één van de bezoekers op de vakbeurs Hout, die begin oktober in Ahoy Rotterdam werd gehouden. Exposanten hebben goede zaken gedaan. Op de beurs is een groot aantal machines van eigenaar gewisseld. Hout 2008 trok 19.086 bezoekers, zestien procent meer dan in 2006. 

Projectmanager Irene Moon van VNU Exhibitions is tevreden over het verloop van de beurs. “Een organisator is pas gelukkig als bezoekers worden geïnspireerd. Die doelstelling hebben we ruimschoots gehaald. Eenderde (34%) van het bezoek geeft aan op de beurs nieuwe investeringsplannen te hebben gekregen. Dit duidt op een hoog verrassingselement. We weten dat dit leidt tot extra investeringen bij exposanten. Hout heeft zich ontwikkeld tot een ‘beslisbeurs’. Meer dan de helft van de bezoekers beslist zelf over investeringen. Ze voegden de daad bij het woord, want op de beurs heb ik exposanten gesproken die in vijf dagen zeven machines hebben verkocht. Dit zegt iets over de koopkracht van het beursbezoek.”

Alle indicatoren geven aan dat Hout 2008 ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan. Driekwart van de ondervraagden geeft aan het expositieprogramma ‘naar dan wel boven verwachting’ te waarderen. De beurs heeft zich ontworsteld van het imago van een machinebeurs. Irene Moon: “We zijn daarin goed geslaagd. De beurs kent een balans tussen machines, gereedschap en hout- en plaatverwerkende materialen. We zijn hierdoor in staat geweest nieuwe bezoekers aan ons te binden. Voor vier van de tien was het de eerste keer dat zij Hout bezochten. Nog belangrijker is dat 71 procent aangeeft ook in 2010 de beurs te bezoeken. Van zowel bezoekers als exposanten is de waardering omhoog gegaan.”

De cijfers:

 • 32% is lid directie of managementteam
 • 52% is als eind- of medebeslisser verantwoordelijk voor investeringsbeslissingen
 • 33% kwam met concrete investeringsplannen naar de beurs
 • 34% heeft op de beurs nieuwe investeringsplannen gekregen
 • Top 5 interesse in beurssegmenten
  o Houtverwerkingsmachines (73%)
  o Gereedschappen (45%)
  o Hout- en plaatmateriaal (43%)
  o Houtproducten (39%)
  o Hang- en sluitwerk (32%)

Bezoekers en exposanten reageren positief op recent doorgevoerde aanpassingen. Zo is de halindeling fors aangepakt. De nieuwe routing leidde er toe dat bezoekers met nieuwe aanbieders in contact kwamen. Ook heeft de organisatie de traditionele zaterdag als laatste beursdag afgeschaft. In plaats daarvan begon Hout niet op dinsdag,maar op maandag. De avondopeningen bleken een schot in de roos. Met name ZZP-ers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de beurs te bezoeken. De samenwerking met Centrum Hout verdient een vervolg. De zestig presentaties in het Houttheater zijn niet eerder zo goed bezocht geweest.”

Hout 2010 wordt eind september gehouden in Ahoy Rotterdam.