Uitvoerende comité steunt voorstel tot uitstel van Expo 2020 Dubai | Expovisie
Expo 2020 Dubai postponement

Uitvoerende comité steunt voorstel tot uitstel van Expo 2020 Dubai

Het Uitvoerend Comité van het Bureau International des Expositions (BIE), organisator van de wereldtentoonstelling, is unaniem overeengekomen om uitstel van Expo 2020 Dubai met één jaar voor te stellen tot 1 oktober 2021 – 31 maart 2022. Het is nu aan de lidstaten om via een Algemene Vergadering te bepalen of dit voorstel wordt overgenomen.

Algemene Vergadering

Aangezien het wijzigen van de data van een Expo de steun vereist van een tweederde meerderheid van de lidstaten van de BIE (artikel 28 van het Verdrag van Parijs uit 1928), zal de Algemene Vergadering van de organisatie nu worden uitgenodigd om te stemmen over de aanbeveling van het Uitvoerend Comité. Er wordt op afstand gestemd tussen vrijdag 24 april en vrijdag 29 mei 2020.

Stuurgroep Expo 2020

Leden van het Uitvoerend Comité, afgevaardigden van 12 lidstaten die door de Algemene Vergadering van de BIE zijn gekozen, kwamen op 21 april virtueel bijeen om de door de regering van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gevraagde wijziging in de data te onderzoeken. Dat verzoek werd gedaan na een bijeenkomst van de stuurgroep Expo 2020 Dubai op 30 maart, waarin de deelnemende landen te kennen gaven de wereldtentoonstelling uit te stellen om de uitdagingen van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden.

Naam behouden

De goedkeuring van het verzoek van de VAE om Expo 2020 uit te stellen werd unaniem door het Uitvoerend Comité overgenomen, evenals voor het besluit om de naam ‘Expo 2020 Dubai‘ te behouden, ondanks dat het evenement nu naar 2021 verhuist.

Tweederde meerderheid

De motie van het Uitvoerend Comité vereist nu een tweederde meerderheid van in aanmerking komende en stemgerechtigde lidstaten op de ‘virtuele’ Algemene Vergadering voordat de datumwijziging officieel is.