Tien jaar Carrièrebeurs | Expovisie

Tien jaar Carrièrebeurs

Memory Productions  Events B.V.  in Amsterdam is de organisator van  het  grootste  carrière-evenement  in Nederland. Het tiende jaar alweer, op 9 en 10 maart in Amsterdam RAI. Een feestje dat gevierd gaat worden met een uniek optreden van Tiësto , die ook de beurs zal openen. Het succes van De Nationale Carrièrebeurs schuilt in  onder andere een unieke database waarin  vele  afgestudeerden in Nederland geregistreerd staan. Met andere woorden, het doelgroepbereik van de bezoeker is  dankzij deze adressen en de zeer intensieve promotiecampagne die wordt gevoerd zeer groot . Maarten Ouweneel, beursmanager van Memory Productions Events gevraagd naar het geheim van het succes.

Memory Productions  Events B.V.  in Amsterdam is de organisator van  het  grootste  carrière-evenement  in Nederland. Het tiende jaar alweer, op 9 en 10 maart in Amsterdam RAI. Een feestje dat gevierd gaat worden met een uniek optreden van Tiësto , die ook de beurs zal openen. Het succes van De Nationale Carrièrebeurs schuilt in  onder andere een unieke database waarin  vele  afgestudeerden in Nederland geregistreerd staan. Met andere woorden, het doelgroepbereik van de bezoeker is  dankzij deze adressen en de zeer intensieve promotiecampagne die wordt gevoerd zeer groot . Maarten Ouweneel, beursmanager van Memory Productions Events gevraagd naar het geheim van het succes.

 

Ouweneel: “Van huis uit is  de  Memory Productions  Group  een bedrijf dat zich toelegt op het exclusief maken van foto’s van  (bijna) afgestudeerden bij de hogescholen en universiteiten. Pas afgestudeerden krijgen die foto’s gratis  uitgereikt tijdens hun diploma-uitreiking  in ruil voor hun (adres)gegevens. Bovendien krijgen zij  het grootste studentenmagazine van Nederland Memory Magazine  gratis op het huisadres, waarin zij actuele informatie lezen over de kansen en uitdagingen in de arbeidsmarkt. Die markt is uiteraard toegespitst op de markt voor hoger opgeleiden. De database die daarmee is opgebouwd is vanzelfsprekend een geweldige basis om verzekerd te zijn van exposure voor de beurs in de juiste doelgroep. Maar daarnaast laten we ook nog een hele campagne meelopen.”

 

Bezoekersbestanden op zichzelf zijn nog niet de graadmeter voor een geslaagde beurs.

 

Ouweneel: “Geheel juist. Daarom ook is het concept van een beurs zeker zo belangrijk. De bedrijven , overheden en onderwijsinstellingen die bij ons exposeren weten dat zij zelf ook van hun presentatie op de beurs een goed doordachte happening moeten maken. Wij bieden ze de mogelijkheden door bijvoorbeeld een verantwoorde uniforme standbouw. Maar ze kunnen ook met een eigen stand aantreden. Er wordt veel gedaan aan de begeleiding en inspiratie van de exposant die onwennig is met het fenomeen beurzen. Maar daarnaast hebben we ook een op de doelgroepen afgestemd congresprogramma.”

 

Congressen zijn de trigger om net de doorslag te geven om de beurs te bezoeken?

 

Ouweneel: “Ook, maar niet alleen. In  de congresprogramma”s van de acht Nationale Branchecongressen worden actuele thema”s behandeld voor bijna en pas  afgestudeerden .  Ieder  congres  heeft zijn eigen  contentmanager , terwijl een congrescommissie de onderwerpen aandraagt. De sprekers komen vooral uit de bedrijven die ook exposeren, maar krijgen nadrukkelijk de boodschap mee dat het geen promotiespeech voor het eigen bedrijf ,mag worden. Die mogelijkheden zijn er wel, maar vallen dan buiten het officiële congresprogramma. De thema’s worden door de congrescommissie aangedragen, maar hebben wel een hoog actualiteitsgehalte.

 

Wat zijn zoal de sectoren die belicht worden?

 

Ouweneel: “Het complete programma voorziet in de nationale congressen voor Masters, Accountants, Farmacie, Overheid, Bank & Verzekering, IT en Het Nationale Ingenieurscongres. De congressen zijn voor de bezoekers gratis bij te wonen. Daarnaast hebben de juristen hun eigen evenement, gelijk met De Nationale Carrièrebeurs, op 9 maart Het Nationaal Juristencongres. 

 

Heeft een beurs als De Nationale Carrièrebeurs veel last van de economische gofbewegingen?

 

Ouweneel: “Natuurlijk zien we wel kleine verschillen. Misschien nog meer in het aantal exposanten dan in het aantal bezoekers. Dat laatste schommelt vrij constant rond de 11.000 tot 12.000 bezoekers. Voor bedrijven is het die uitgekiende doelgroep aan bezoekers die het toch ook aantrekkelijk maakt om in moeilijkere jaren toch mee te doen.”