Spelregels alcoholverkoop | Expovisie

Spelregels alcoholverkoop

Regelmatig constateert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) overtredingen van de Drank- en Horecawet tijdens publieksbeurzen in Nederland.

Regelmatig constateert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) overtredingen van de Drank- en Horecawet tijdens publieksbeurzen in Nederland.

Zo komt het voor dat ondernemers/standhouders  alcoholhoudende drank verstrekken zonder geldige vergunning of alcohol verstrekken aan te jeugdig publiek. Controleurs van de VWA treden op tegen deze overtredingen. De boetes kunnen oplopen tot 3600 euro. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, zijn hieronder de belangrijkste spelregels op een rijtje gezet:

Vergunning 1: Voor het schenken van alcoholhoudende drank is ingevolge de Drank- en Horecawet een vergunning van burgemeester en wethouders verplicht. Als de exploitant van het beursgebouw beschikt over een rechtsgeldige vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf en de beursruimte als locatie op de vergunning staat vermeld,  bestaat de mogelijkheid dat de standhouder op basis van deze vergunning alcoholhoudende drank verstrekt. Voorwaarde is wel dat de uitoefening van het horecabedrijf voor rekening en risico van de vergunninghouder gebeurt. Hierover moet dus een overeenkomst op papier worden gezet.


Vergunning 2: Ook voor het verstrekken van sterke drank om mee te nemen is een vergunning van burgemeester en wethouders vereist: een vergunning voor de uitoefening van het slijtersbedrijf. Alleen in het uitzonderlijke geval dat er een slijterij in het beurscomplex aanwezig is, bestaat er de mogelijkheid om sterke drank voor thuisverbruik te verkopen. Ook hier geldt weer dat dit voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te geschieden.


Jongeren:
Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken (ook gratis weggeven) aan jongeren. Voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar, voor sterke drank is dit 18 jaar. De vereiste leeftijd kunt u vaststellen aan de hand van een legitimatiebewijs.

De leeftijdsgrenzen moeten duidelijk en goed leesbaar worden aangeduid. 


Tappen en slijten:
In de ruimte die als horecalocatie in gebruik is mag geen (zwak) alcoholhoudende drank worden verstrekt om mee te nemen (slijten). De verkoop van sterke drank voor thuisgebruik is sowieso verboden, want dat mag alleen in een slijterij.

(Uit Expovisie 575, december 2005)