Slotbericht Vakbeurs Energie 2015 | Expovisie

Slotbericht Vakbeurs Energie 2015

In drie dagen tijd ontving Vakbeurs Energie dit jaar 10.992 vakbezoekers, een stijging van bijna 2 procent, ondanks een flink aangescherpt beleid in de bezoekersregistratie. In aanvulling op het vakbezoek, waren er op de woensdagmiddag door diverse hogescholen en universiteiten studentenprogramma’s opgezet. Ook Vakbeurs Energie profiteerde van de synergie met Ecomobiel; bijna de helft van de geïnteresseerden daar bezochten een of meerdere stands en/of lezingen in de aanpalende hallen.

 Het was de eerste keer dat Vakbeurs Energie en Ecomobiel tegelijkertijd plaats vonden. “Dit is niet alleen van toegevoegde waarde richting de vakbezoeker, maar ook een logische stap om de energietransitie naar een hoger plan te tillen”, aldus beursmanager Wendy van de Geijn van organisator 54events. “Opwekking van duurzame energie, slimme mobiliteit en besparingen in zowel industrie als de gebouwde omgeving kun je niet los van elkaar zien. Om de energietransitie te laten slagen, zullen we op al deze gebieden moeten versnellen en nóg beter met elkaar moeten samenwerken. Door Ecomobiel en de Vakbeurs Energie tegelijkertijd plaats te laten vinden, hopen we een bijdrage te leveren aan meer en betere verbindingen. Uiteindelijk is en blijft de energietransitie toch mensenwerk.” 

 

Betere samenwerking over verschillende sectoren

Uit de reacties van zowel bezoekers als deelnemers bleek de afgelopen dagen dat het gezamenlijk plaatsvinden van beide vakbeurzen inderdaad een goede keuze is geweest. Expert op het gebied van elektrische stadsdistributie en deelnemer aan Ecomobiel EMOSS vertelt enthousiast dat praktisch alle gemeentes op de stand zijn langs geweest. “Je merkt dat bezoekers op zoek zijn naar wat er speelt in de markt. Niet alleen wat mobiliteit betreft, maar ook bijvoorbeeld wat betreft zonne-energie, wet & regelgeving en hoe je gebouwen verduurzaamt.” Bezoeker Bernlef de Vries – directeur van Bouwbedrijf Vink Bouw – beaamt dit. “Voor mij is de Brabanthallen deze dagen een soort van one-stop-shop. Ik doe zowel inspiratie op wat betreft onze eigen bouwprojecten, maar heb bijvoorbeeld ook al ideeën opgedaan voor het leasen van een groen wagenpark. Daarnaast heb ik door een aantal sessies in de Thema Theaters ook mijn kennis in het algemeen verbreed, met name qua wet & regelgeving.”  

 

Actieve kennisuitwisseling

De zeven Thema Theaters op de beursvloer maakten deel uit van het uitgebreide programma van seminars, lezingen, workshops en congressen dat organisator 54events samen met partner F&B (specialisten in energie en milieu) had opgesteld. Aan het programma werkten tal van partners en branche- en beroepsverenigingen als FME, de Rijksoverheid, Nederlands Platform Warmtepompen, SmartGridsNL, NKL, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en Provincie Noord-Brabant mee, met als resultaat een zeer gevarieerd programma. Ook Top Team Energie was goed vertegenwoordigd; zo verzorgde boegbeeld Manon Janssen de opening. “Om de energietransitie te versnellen is het noodzakelijk om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en mensen en sectoren te verbinden. Wij zijn blij dat dit platform – dat we met zoveel partners hebben mogen organiseren – daar een groeiende rol in kan spelen.”

 

Industrie

Industrie was dit jaar voor het eerst een apart segment binnen Vakbeurs Energie. “Logisch als je bedenkt dat in Nederland 40% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de industrie”, aldus Wendy van de Geijn. Woensdag 7 oktober stonden twee grote seminars op het programma, beiden georganiseerd in samenwerking met FME (Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie); de Industrial Morning en de Energy Storage Day. Beiden bestonden uit korte sessies van telkens zes minuten waarin tal van actuele onderwerpen aan de orde kwamen. Tijdens de Energy Storage Day werd als aftrap de Hybrid gelanceerd, de Nederlandse concurrent van de Tesla Powerwall. Ook overhandigde dagvoorzitter en tevens programmadirecteur Cleantech bij FME – Hans van der Spek – de uitkomsten van een onderzoek onder tachtig marktpartijen naar de huidige belemmeringen voor energieopslag aan Richard Verbree van Top Team Energie. Verbree is blij met deze bundeling van krachten. “Dit helpt in Den Haag”, aldus Verbree.

 

Ecomobiel 

Ook op Ecomobiel werd een onderzoek gepresenteerd en wel door NKL, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Het onderzoek laat zien hoe het aanvraag- en realisatieproces van publieke laadinfrastructuur er anno 2015 uitziet, hoe dit proces kan worden geoptimaliseerd en waar kosten kunnen worden bespaard. Tijdens het debat van NKL op woensdag 7 oktober werden niet alleen de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd, maar ging NKL ook de dialoog met haar achterban en stakeholders aan. Op dinsdag 6 oktober lanceerde RVO het online portaal Nederland Elektrisch van de Rijskoverheid. Uiteraard werd er ook weer volop getest op de twee Test & Drive Parcoursen. In totaal trok de beurs in twee dagen 4.434 professionals, bijna 10% meer dan in 2014. Daarnaast mochten de exposanten van Ecomobiel zich verheugen op additioneel bezoek van de Vakbeurs Energie, waar bijna 1/3 van de ondervraagde bezoekers aangaf gericht interesse te hebben in oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Partner Nissan beaamt dit: “Wij zijn al jaren prominent aanwezig op Ecomobiel en zagen dit jaar een sterke stijging in het aantal zakelijke eindgebruikers.”

 

Energie Awards

Om te onderstrepen dat energietransitie mensenwerk is werden dit jaar voor het eerst twee Energie Awards uitgereikt: die voor Energie Professional 2015 en Energie Talent 2015. Voor de jury haar keuze bekend maakte, kregen de drie genomineerden de kans om hun project in drie minuten toe te lichten. Zowel Jelle Rademaker van de Groene Grachten als Anton Wemmers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hielden een enthousiast en goed verhaal. Het was echter Wilfred Akerboom van Luminext die met de titel Energie Professional 2015 naar huis ging. Energie Talent van 2015 werden Hester van Halen en Jimmy Pieterson, met hun gezamenlijke afstudeerproject aan de Avans Hogeschool uit Den Bosch.

 

Vakbeurs Energie 2016 vindt plaats op 4, 5 en 6 oktober 2016. Ecomobiel 2016 vindt plaats op 4 en 5 oktober. De locatie is wederom Brabanthallen in ”s Hertogenbosch.