Slotbericht ReMaTec 2015 | Expovisie

Slotbericht ReMaTec 2015

De internationale revisiebranche verzamelde zich van 14 tot en met 16 juni in RAI Amsterdam voor de achtste editie van het toonaangevende evenement binnen de industrie, ReMaTec2015. Na de sterke groei in 2013, is met 3.500 professionals het aantal bezoekers van de show gestabiliseerd en is er nu een duidelijke verschuiving is te zien naar een internationaler publiek.

 Het percentage internationale bezoekers steeg dit jaar van 64 naar bijna 70 procent, met een sterke vertegenwoordiging van Centraal- en Oost-Europa, Frankrijk, Duitsland en Japan. Met daarbij in totaal 240 exposanten uit 25 landen is de beurs een weerspiegeling van het internationale karakter van de revisiebranche. Ongeveer twee op de drie bezoekers heeft een leidinggevende functie en daarnaast is er een sterke stijging in het aantal Sales Managers dat de beurs bezoekt. Naast het in kaart brengen van de markt geeft bijna de helft van alle bezoekers gaf aan de beurs te zien als een plek waar zij hun netwerk kunnen versterken en uitbreiden, wat de functie van de beurs als internationaal ontmoetingsplatform opnieuw bevestigd.

De beurs staat bekend als hét netwerkplatform voor de internationale revisie-industrie en tijdens de grootste editie ooit kwamen specialisten uit maar liefst 71 landen uit de automotive en heavy duty revisiebranche samen.

 

Voor deze editie lag een sterke focus op innovatie en ontwikkeling, onder andere met de lancering van het nieuwe InnovationLAB. Hier werd het publiek getrakteerd op inspirerende theatersessies, een overzicht van de nieuwste producten en een demonstratie van nieuwe innovatieve technieken. Daarnaast bood de beurs een sterk en goedbezocht congres- en seminarprogramma, met onder meer prestigieuze branche-evenementen als de World Remanufacturing Summit en de International Conference on Remanufacturing (ICoR 2015), evenals een Circular Economy Seminar en vele andere congressen.

De volgende ReMaTec vindt plaats op 18-19-20 juni 2017 in de RAI Amsterdam.