Slotbericht Nationale Onderwijstentoonstelling NOT 2015 | Expovisie

Slotbericht Nationale Onderwijstentoonstelling NOT 2015

De exposanten van de Nationale Onderwijstentoonstelling 2015 waren uitermate tevreden over hun deelname aan de beurs, van dinsdag 27 januari tot en met zaterdag 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij beloonden de NOT met een 7,5 als rapportcijfer (in 2013: 7,1). De bezoekers kenden exact hetzelfde cijfer toe. De in totaal 40.343 bezoekers hebben op de stands ruim 400.000 gesprekken gevoerd.

 Meest genoemde redenen voor een bezoek aan de NOT waren op de hoogte blijven van nieuwe producten en ontwikkelingen in de branche en gericht informatie verzamelen over producten en kennis opdoen voor eigen opleiding en ontwikkeling. De meeste interesse ging uit naar leermiddelen en – materialen (82 procent), leren en onderwijzen met ICT (48 procent), management, advies en organisatie (16 procent) en dagtrips, theater en cultuur (15 procent).

De bezoekers van de NOT kregen in één dag een update van alle innovaties in onderwijsland. De onderwijssegmenten primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) waren voor het eerst geclusterd per sector met elk een eigen entree voor een doelgerichter, gemakkelijker en sneller bezoek. Beursmanager Audrey Wilschut: ‘’Verheugend is de toename van het aantal bezoekers uit het voortgezet onderwijs. Een stijging van liefst 9 procent’’.

 

Bezoekersgroepen

Grootste bezoekersgroepen waren docenten (41 procent) en directeuren (11 procent). Van deze groepen is het grootste deel (68 procent) werkzaam in het primair onderwijs. Ruim de helft van het totaal aantal bezoekers was eind- of medebeslisser en een op de vijf had een adviserende rol. Acht van de tien bezoekers was (zeer) tevreden met het aanbod op de beurs, zo blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs. Ook alle activiteiten, congressen, seminars, lezingen en workshops, werden met groot enthousiasme ontvangen. Eén op de vijf was hiervoor zelfs primair op de beurs aanwezig.

 

Kennis en inhoud

Kennis en inhoud stond dit jaar centraal met ruim 377 sessies. Omdat de behoefte per bezoeker van PO, VO en MBO erg verschilt, was ervoor gekozen om ook de kennissessies te segmenteren en af te stemmen op de herkomst van de bezoeker. De andere segmenten Management, advies & organisatie, Bouw, facilitair & inrichting en Leren & onderwijzen met ICT bleven qua indeling ongewijzigd, maar ook daar werd  de kennis gebracht waar het aanbod is. Ook nieuw was dat alle congressen en presentaties dit jaar op de beursvloer plaatsvonden en niet meer in aparte zalen. Een grote verbetering, oordeelden de bezoekers die een of meerdere seminars hadden bezocht.

 

NOT 2017

71 procent van de bezoekers is van plan om ook naar de NOT 2017 te komen. Onder de exposanten gaf 63 procent aan het voornemen te hebben om de komende editie opnieuw aan de beurs deel te nemen. De data in 2017 zijn van dinsdag 24 januari tot en met zaterdag 28 januari.