Slotbericht Dag van de Sportaccommodaties 2015 | Expovisie

Slotbericht Dag van de Sportaccommodaties 2015

De Dag van de Sportaccommodaties 2015 trok dit jaar een recordaantal van 1.308 bezoekers. Ten opzichte van de vorige editie is dat een stijging van 22 procent.

 De Nederlandse vakbeurs over ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties vond plaats op 12 maart in Expo Houten.

Gemeente-ambtenaren waren met 37 procent de grootste bezoekersgroep, op de voet gevolgd door bestuurs- en commissieleden van sportverenigingen 34 procent. De overige 29 procent bestond uit adviseurs, architecten, ontwerpers, schoolbesturen en exploitanten van binnen- en buitensportaccommodaties.

Bezoekers kwamen vooral om kennis op te doen van nieuwe ontwikkelingen (77 procent), netwerken met collega´s (37 procent), oriënteren voor toekomstige investeringen (39 procent) en contact leggen met exposanten (55 procent).

81 procent was geïnteresseerd in terreininrichting, 76 procent in ondergronden en 58 procent in gebouwinrichting. Andere belangrijke interessegebieden waren sportartikelen (57 procent) en bouw (48 procent).

De volgende editie van de Dag van de Sportaccommodaties vindt plaats op 10 maart 2016.