Septemberbijeenkomst: MVO Next Level | Expovisie

Septemberbijeenkomst: MVO Next Level

Traditioneel op de eerste dinsdag van september, dit jaar in samenwerking met het World Forum in Den Haag, biedt CLC-VECTA op 7 september een volledig en gevarieerd programma voor leden en niet-leden.Na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal spreker Ruud Koornstra tijdens de Septemberbijeenkomst de gasten introduceren in de wereld van "MVO Next Level", over duurzaam ondernemen in de Live Communication branche. Deze bijeenkomsten worden gevolgd door de Expoborrel met een interactieve speedmeet en een dinerbuffet.

Ledenvergadering

Voor de septemberbijeenkomst is er eerst een programma voor de leden van het CLC-VECTA. Tijdens deze bijeenkomst, die om 13.30 uur begint, zullen de plannen voor 2011 worden voorgelegd aan de leden. Ook gaat de nieuwe website van de vereniging "live"  en wordt er afscheid genomen van directeur Jan Brands. Tot slot kan men kennismaken met nieuwe preferred suppliers van CLC-VECTA.

MVO: hype of nieuwe economie?

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt de CLC-VECTA Septemberbijeenkomst plaats met als titel "MVO Next Level " en gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de live communicatie branche. Dit onderdeel is voor iedereen uit de branche te bezoeken. U kunt zich hier voorregistreren http://clcvecta.voorregistraties.nl/ . De kosten voor niet-leden bedragen 75 euro.

MVO is allang geen keu ze meer. MVO moet! Maar hoe bereiken we met de live communicatie branche "MVO Next Level"? De meest geboekte MVO-spreker van het land Ruud Koornstra deelt op 7 september zijn passie voor duurzaam ondernemen. Een inspirerend verhaal over succesvol en verantwoord

ondernemen in combinatie met, niet onbelangrijk, geld verdienen. Is dit een hype of nieuwe economie? Koornstra is ondermeer mede-oprichter van Tendris.

Green Table

In aansluiting op de inleiding van Ruud Koornstra zullen, onder leiding van Simone van Trier, meningen gedeeld worden rondom de ”Green Table”. Aan deze tafel zullen de

´voorvechters van duurzaamheid´ in de live communication branche plaatsnemen om samen met u kennis te delen over het hoe en waarom van ´MVO Next Level´.

Om vervolgens gezamenlijk door interactie met de met de aanwezigen tot praktische toepasbaarheid van MVO voor de branche te komen. Deelnemers aan de Green Table zijn vertegenwoordigers vanuit de platformen beurzen, congressen & vergaderen, evenementen, entertainment en incentives. Tafelgasten zijn ondermeer: Alex Bontenbal (Green Label Events), Michiel Middendorf (World Forum Den Haag) en Kees Teer (Dorint Hotel Amsterdam Airport). Het programma wordt afgesloten met een samenvattende

toespraak van een prominent en deskundig persoon. Meer informatie volgt hierover binnenkort op www.clc-web.com.

Expoborrel en speedmeet

Aansluitend op de themabijeenkomst vindt de Expoborrel plaats (www.expoborrel.nl). Dé brancheborrel voor iedereen die actief is in de live communication branche. Tijdens deze borrel wordt door CLC-VECTA lid DOOR Training & Coaching (www.doortraining.nl) op een interactieve wijze een speedmeet gefaciliteerd. Een optimale netwerkmogelijkheid onder leiding van Bart van Luijk! Ook wordt er een rondleiding in het World Forum verzorgd.

Programma

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst

15.30 – 17.15 uur: Septemberbijeenkomst “MVO Next Level”

17.15 – 18.45 uur: Expoborrel met speedmeet

18.45 – 20.00 uur: Dinerbuffet

Dinerbuffet

De bijeenkomst wordt afgesloten met een dinerbuffet geheel verzorgd door Maison van den Boer.

Locatie

World Forum Den Haag, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag

(www.worldforum.nl). Zie ook de routebeschrijving.

Kosten

CLC-VECTA leden hebben vrij toegang door middel van de kortingscodes behorende bij het lidmaatschap. Afhankelijk van het soort lidmaatschap betalen CLC-VECTA leden voor extra

entreebewijzen € 50 / € 75. Niet-leden betalen € 75 (inclusief Expoborrel, speedmeet en dinerbuffet).

Aanmelden

Ga naar http://clcvecta.voorregistraties.nl om te registreren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CLC-VECTA

Centrum voor Live Communication.

Telefoon:0346-352444 / info@clcvecta.nl / www.clcvecta.nl