Prins Bernhardhoeve verkocht, maar hoe nu verder? | Expovisie

Prins Bernhardhoeve verkocht, maar hoe nu verder?

De Prins Bernhardhoeve (PBH) in Zuidlaren is verkocht, maar duidelijkheid over de nieuwe bestemming is er daarmee nog niet gekomen. Voorwaarde bij de verkoop is namelijk dat in het beurscomplex geen activiteiten zullen plaatsvinden die concurrerend zijn voor WTC Leeuwarden. Maar in het bestemmingsplan van de gemeente Tynaarloo, waar de PBH onder valt, is juist alleen de beursbestemming toegestaan. De feiten tot nu toe.

 

  

Projectontwikkelaar Rimag Beheer in Leeuwarden wordt per 15 januari de nieuwe eigenaar. Het bedrijf heeft ruim 13 miljoen euro betaald voor het 38.000 m2 tellende beurscomplex. Andries de Jong, directeur van de PBH, maar ook directeur van WTC Leeuwarden, zegt over de verkoop: ‘Doorslaggevend was dat Rimag Beheer de hallen overneemt inclusief alle procedures en voorwaarden, die er ook vanuit de gemeente op gelden.’

In de regio wordt De Jong gezien als de ‘kwade genius’ achter het overhevelen van kapitaal en het beurzenpakket van Zuidlaren naar Leeuwarden. De Jong zelf ziet dit slechts als een overlevingsstrategie. Stichting Prins Bernhardhoeve is ook grootaandeelhouder van het WTC Leeuwarden. Met de verdere ontwikkeling van het WTC kan de stichting een leidende rol in het Noorden van het land continueren.

Het WTC Leeuwarden is een modern complex, terwijl de beurshallen van de PBH een steeds grotere concurrentie te verduren kregen van regionale en lokale accommodaties. Plaatsen als Emmen en Assen, maar ook Hardenberg en Zwolle en zelfs een gemeente als Zuidbroek, vormen – al dan niet gesubsidieerd – een steeds grotere concurrentie in een regio die een toch al niet bijster omvangrijk potentieel aan bedrijven en bevolking bedient.

Door het WTC Leeuwarden uit te breiden tot een modern beurzen- en evenementencomplex van nu al 40.000 m2 meent De Jong in Noord-Nederland een complex te kunnen realiseren dat optimaal kan functioneren. Ook over de rendabiliteit van de investeringen heeft hij geen twijfel. Een dezer dagen volgt de opening van een Holland Casino op het WTC-complex en ook de parkeervoorzieningen worden ingrijpend verbeterd.

 

In Zuidlaren zelf, onderdeel van de gemeente Tynaarlo, wordt de sluiting van de Prins Bernhardhoeve sterk betreurd. De gemeenteraad heeft in een recent bestemmingsplan opnieuw vastgelegd dat het complex de bestemming beurzen blijft behouden. In een structuurplan voor de gemeente worden tot 2020 geen ontwikkelingsplannen van het complex voorzien.

Voor de gemeente is het dan ook duidelijk dat de nieuwe eigenaar in een lastig parket terechtkomt. Volgens het bidboek van de verkoop mag de projectontwikkelaar geen beurzen organiseren, volgens het bestemmingsplan is het complex alleen daarvoor bestemd. Houdt Rimag Beheer zich aan het bidboek, dan kan de gemeente in theorie – op basis van een erfpachtrecht – eigenaar worden van iets minder dan de helft (15.000 m2) van het PBH-complex.

Om de zaak nog gecompliceerder te maken zijn in de lokale pers al berichten verschenen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van plan is een onderzoek naar de gang van zaken in te stellen. Andries de Jong zelf heeft de NMa ook om een onderzoek gevraagd en volgens hem is daar niets onreglementairs uit naar voren gekomen.

De Jong: ‘Voor ons, als Stichting Prins Bernhardhoeve, was het zaak om de knoop door te hakken en verder te investeren in het WTC Leeuwarden. Een projectontwikkelaar heeft een veel langere adem als het erom gaat zijn investeringen rendabel te maken. De gesprekken met de gemeente zullen er wel komen, als ze al niet aan de gang zijn. Voor ons is het nu belangrijk alle aandacht en energie in het WTC Leeuwarden te stoppen.’

Begin januari is de Noordshow, een kleindierenshow, het voorlopig laatste evenement in de Prins Bernhardhoeve. Dan komt er een einde aan iets meer dan vijftig jaar beursgeschiedenis in Zuidlaren.