Pollutec Horizons | Expovisie

Pollutec Horizons

POLLUTEC HORIZONS, de internationale vakbeurs met toekomstgerichte oplossingen voor milieutechnische en economische vraagstukken, vond plaats van 27 tot en met 30 november jongstleden in het beurscomplex Paris-Nord Villepinte. Gedurende 4 dagen brachten 45.307 specialisten een bezoek aan de beurs. Voor de eerste maal onder de naam POLLUTEC HORIZONS, betekende de afgelopen beurseditie een groot succes met in totaal 1.451 exposanten uit 35 landen op een bruto beursoppervlakte van 51.600 m² (stijging van 5% vergeleken bij 2005).

POLLUTEC HORIZONS, de internationale vakbeurs met toekomstgerichte oplossingen voor milieutechnische en economische vraagstukken, vond plaats van 27 tot en met 30 november jongstleden in het beurscomplex Paris-Nord Villepinte. Gedurende 4 dagen brachten 45.307 specialisten een bezoek aan de beurs. Voor de eerste maal onder de naam POLLUTEC HORIZONS, betekende de afgelopen beurseditie een groot succes met in totaal 1.451 exposanten uit 35 landen op een bruto beursoppervlakte van 51.600 m² (stijging van 5% vergeleken bij 2005).

 

Exposanten buiten beschouwing gelaten, ligt het totale aantal bezoeken aan de POLLUTEC HORIZONS op 35.890, wat een stijging van 10% betekent, in vergelijking met de cijfers uit de voorgaande Parijs-editie in 2005. De internationale markt was sterk vertegenwoordigd met 5.446 vakbezoekers uit 103 landen, goed voor 15% van het totale bezoekersaantal (+11,4% vergeleken bij 2005).

 

POLLUTEC HORIZONS introduceerde nieuwe sectoren met als uitgangspunt de actuele milieubelangen en duurzame ontwikkeling en speelde hiermee volledig in op de behoefte van industriëlen, lokale overheden en adviseurs. Naast de klassieke sectoren als afval & recycling, waterzuivering en bodemsanering die altijd sterk vertegenwoordigd zijn, kregen nieuwe thema’s veel aandacht, zoals waterbesparing, grondstoffengebruik, zonne-energie, luchtemissies, duurzaam bouwen, natuurlijke risico’s, gezondheid & milieu en groen inkopen.

 

BUY & CARE, vakbeurs voor groene inkopers, verzamelde ongeveer 60 exposanten op 700 m².

43% van de vakbezoekers bezochten zowel de POLLUTEC HORIZONS als BUY & CARE en

1.420 onder hen verklaarden hoofdzakelijk interesse te hebben in verantwoord inkopen.

 

De EEP Awards 2007, Europese verkiezing voor noviteiten in de milieusector, werd georganiseerd door de EEP (European Environmental Press) en de Franse EFAEP (European Federation of Associations of Environmental Professionals). Het Nederlandse bedrijf Gastreatment Services uit Bergambacht behoorde met haar nieuwe ontwikkeling Gastreatment Powerpackage System tot één van de 10 genomineerde bedrijven maar viel net buiten de 3 podiumplaatsen:

 

Gold Award: Nanovis, Zwitserland
Innovation: Nanocleaner NC-350; For cleaning ink-contaminated parts of printing machines

 

Silver Award:  SkySails, Duitsland
Innovation: SkySails-System; A towing kite wind propulsion system for ships

 

Bronze Award: MAKLAD Fluid, Oostenrijk   

Innovation: MAKLAD-Injector; An inactivator of the wastewater, by direct supersonic steam injection

 

Productomschrijvingen en foto’s  van de prijswinnaars zijn te vinden op de website www.eep.org

Volgende beurseditie : POLLUTEC LYON: 2 t/m 5 december 2008, Lyon  Eurexpo

 

www.pollutec.com