Partnership NL Greenlabel en Dag van de Openbare Ruimte | Expovisie
NL Greenlabel en De dag van de Openbare Ruimte

Partnership NL Greenlabel en Dag van de Openbare Ruimte

NL Greenlabel en de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte zijn vanaf 8 maart jongstleden een partnership aangegaan. Met de krachtenbundeling verwachten beide partijen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om de openbare ruimte in snel tempo zo duurzaam mogelijk te maken.

NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenruimte in balans brengen met de natuurlijke leefomgeving. Zij wil het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord bevorderen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling. De Dag van de Openbare Ruimte wordt al vijftien jaar georganiseerd om het aanbod aan alle denkbare producten en/of diensten voor de openbare ruimte te laten zien. Jaarlijks komen zo’n achtduizend openbare ruimte professionals bij elkaar in de Jaarbeurs.

De Groene Stad

NL Greenlabel krijgt van organisator ExpoProof de mogelijkheid om – samen met De Groene Stad Charta – onder de noemer ‘NL Greenlabel en De Groene Stad’ een gedeelte van de beursvloer in te richten met NL Greenlabel partners en andere exposanten die actief invulling geven aan de Groene stad gedachte.

Duurzaamste vakbeurs

ExpoProof gebruikt de kennis van NL Greenlabel om de duurzaamste vakbeurs te worden in Nederland. Jean Paul Boon, samen met Marc de Winter en Marcel Beelen eigenaar van ExpoProof: “Bij beurzen is veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid, een beurs is in feite een enorme vervuiler. Wij zijn al begonnen met een aantal maatregelen zoals hergebruik van gebruikte materialen, maar zo is er op veel meer vlakken terrein te winnen. Scheiden van afval, materiaalkeuze, stroom besparende voorzieningen, om er maar een paar te noemen. En misschien laten wij de exposanten hun stand in het halfdonker opbouwen als dat veel zou opleveren.”