Opvolgtips | Expovisie

Opvolgtips

Op de beurs heeft u de eerste contacten gelegd, maar na de beurs begint het pas. Dan kunt u de leads gaan verzilveren. Goede follow-up is dus superbelangrijk.

Op de beurs heeft u de eerste contacten gelegd, maar na de beurs begint het pas. Dan kunt u de leads gaan verzilveren. Goede follow-up is dus superbelangrijk.

1.  Veel mensen denken dat de follow-up-periode tot drie weken na de beurs loopt. Dat is onzin. Bedrijven staan een half jaar na de beurs nog open voor opvolgactiviteiten.

2.  Het is gangbaar om bezoekers vlak na de beurs een folder en een bedankt-voor-de-interesse-briefje te zenden. De kans dat de folder op een grote stapel belandt is groot, stuur daarom een week of zes later een andere brochure.

3.  Negentig procent van de beursdeelnemers maakt geen tijd vrij voor opvolging. Dom, dom, dom! Maak ruimte in de agenda’s, ver voordat de beurs begint.

4.  Bedrijven die hun beursdoelstellingen goed hebben vastgesteld, zijn ook goed in de opvolging. Dankzij de follow-up kunt u zien of u de doelstellingen hebt bereikt. Bovendien kunt u met de gegevens uit de opvolging de doelstellingen voor de volgende beursdeelname bepalen.

5.  Onduidelijke doelstellingen leiden tot een slechte follow-up. Formuleer altijd SMART-doelstellingen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

6.  Maak onderscheid in de nazorg. Selecteer de beursbezoekers in een A-, B- en C-categorie. A krijgt bezoek, B een folder en een telefoontje en C alleen een folder. Zet een bakje met ABC-vakjes op de stand en vul die aan het eind van elke beursdag netjes bij.

7.  Bestaande contacten worden vaak verwaarloosd in de follow-up. En dat terwijl ze toch tachtig procent van de standbezoekers vormen. Zorg goed voor uw trouwe klanten!

8.  Benader ook klanten die niet op de beurs waren. Laat ze weten hoe de beurs is verlopen en welke nieuwigheden ze op uw stand hebben gemist.