Opleidingen in de beurzenbranche | Expovisie

Opleidingen in de beurzenbranche

De beurzenbranche bruist! Niet zo gek dus dat veel jonge mensen zich tot dit dynamische vak voelen aangetrokken. Maar hoe komen ze in de wereld der beurzen terecht? Bijvoorbeeld door een opleiding te kiezen die bij hen past. Expovisie inventariseerde beursgerelateerde opleidingen en cursussen in België en Nederland.

De beurzenbranche bruist! Niet zo gek dus dat veel jonge mensen zich tot dit dynamische vak voelen aangetrokken. Maar hoe komen ze in de wereld der beurzen terecht? Bijvoorbeeld door een opleiding te kiezen die bij hen past. Expovisie inventariseerde beursgerelateerde opleidingen en cursussen in België en Nederland.

 

Opleidingen in België

Anders dan Nederland, heeft België geen geïnstitutionaliseerd opleidingenaanbod voor de B&T-branche. De enkele initiatieven die genomen worden, richten zich in hoofdzaak tot exposanten. Op de ontwikkeling van volwaardige, eigen opleidingsprogramma’s voor de standbouwers en beursorganisatoren blijft het vooralsnog even wachten.

Er zijn in het leven heel wat dingen die je al doende leert. Ook alles wat des beurzen is, lijkt in die categorie te vallen. Beursorganisator wordt je door, onder de vleugels van iem  and die het klappen van de zweep kent, beurzen te organiseren. Standbouwer word je door aan een tekentafel te gaan zitten en een ontwerp te maken. Exposant word je door op een beurs te gaan staan en er het beste van te maken. Met vallen en opstaan. Door schade en schande wijzer geworden.

Haaks op de traditie van al doende leert men, staat de eis van onmiddellijke efficiëntie die een hedendaagse bedrijfsvoering eigen is. Medewerkers die een bepaalde taak of verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen, hebben weinig manoeuvreerruimte: het moet vanaf de eerste keer goed zijn.

 

Nood aan opleidingen

In alle geledingen van de B&T-industrie is de nood aan opleiding en permanente vorming dan ook voelbaar. En toch is het aanbod aan opleidingen in België eerder schraal. In de hoofdstad kunnen beginnende organisatoren terecht bij IAEM. Wie zich als standbouwer wil vervolmaken, kan in Vlaanderen terecht bij het opleidingscentrum Syntra West in Brugge. Exposanten die willen bijschaven kunnen in Gent een tweedaags seminarie volgen van de Stichting Bedrijfsmanagement. Deze opleiding wordt inhoudelijk verzorgd door het competentiecentrum Expo-id, meteen de enige opleidingsverschaffer die over het hele land en in beide landstalen opereert.

 

Beursorganisatoren

De Amerikaanse vakvereniging IAEM (International Association of Exhibition Management) heeft een certificatieprogramma Certified Exhibtion Manager (CEM) voor assistent-beursmanagers die al enige ervaring hebben en zich willen vervolmaken.

Het programma omvat zeven verplichte vakken: bezoekerspromotie, operationeel management, vloerplannen en lay-out, projectmanagement, tentoonstellingsoppervlakte verkopen, relaties met dienstenleveranciers, locatiebepaling en conference management. Daarnaast moeten de kandidaten twee keuzevakken volgen uit deze waaier: crisismanagement, prospectusontwikkeling, RFP’s formuleren, logies & transport, registratie en show development. Alle cursussen worden in het Engels gegeven en de locatie wordt bepaald in functie van het deelnemersveld. Regelmatig vindt een cyclus in Brussels plaats, waar het Europese hoofdkwartier van IAEM gevestigd is. Informatie over de cycli en de deelnameprijs voor het vervolmakingsprogramma vindt u op de website www.iaem.org.

De wereldwijd opererende vakorganisatie ontwikkelde eerder dit jaar een on-line education programme, een educatieve toolkit over de plaats van (vak)beurzen binnen de marketing mix die bedoeld is voor inpassing in de curricula van universiteiten en hogescholen. Het pakket werd wereldwijd naar zo’n 30.000 academici verstuurd, maar de concrete integratie van het pakket laat redelijkerwijze nog even op zich wachten en zal vermoedelijk pas vanaf het academiejaar 2006-2007 echt zichtbaar zijn.

 

Standontwerpers en – bouwers

Het opleidingscentrum Syntra West organiseert een cursus Etaleur-Kleinhandelaar-Decorbouwer. Deze opleiding duurt twee jaar, van telkens 32 lesweken en leidt tot een ondernemersdiploma. Het pakket kan in vier grote groepen onderverdeeld worden: 1. Bedrijfsbeheer: onder andere boekhouden, commercieel en financieel beleid, HR en sociaal recht. 2. Etalage: compositie en kleurenleer, kunstgeschiedenis, modes en tendensen. 3. Kleinhandelaar: verkooptraining, klantenbeheer, reclame en huisstijl. 4. Decorbouwer: met onder meer materiaalleer, constructietechnieken, decorontwerp, belichtingstechnieken, schetsen, productieplanning en calculatie.

Hoewel de opleiding breder gaat dan wat een aspirant-standbouwer strikt genomen nodig heeft, bevat ze toch heel wat waardevolle elementen die van een beetje handige Harry een goede of betere standbouwer kunnen maken.

 

Exposanten

Zowel op universitair niveau als in de HOKT-opleidingen wordt het medium beurzen slechts in vogelvlucht behandeld in de programma’s die marketing- en communicatiemensen afleveren. Een gastspreker die een uurtje over een beurs komt vertellen, meer is het doorgaans niet.

Vorig jaar organiseerde de Stichting Bedrijfsmanagement voor het eerst een tweedaags seminarie voor exposanten. Het pakket behandelde in afzonderlijke modules het volledige voorbereidingstraject van een beursdeelname, waarbij de deelnemers de informatie telkens konden terugkoppelen naar hun eigen situatie en ervaringen.

Sommige exposanten kunnen bij hun organisator terecht voor bijschaving en opfrissing. Zo verwelkomde Fedagrim vorige maand nog de exposanten van de landbouwbeurs Agribex op een Exhibitor Academy, een workshop van een halve dag waarin geïnteresseerde exposanten nog even herinnerd werden aan belangrijke actiepunten in de maanden die aan de beurs vooraf gaan.

TMAB Business Events organiseert jaarlijks in april het dagseminarie Exhibitions Work!, dat zowel voor exposanten van Telecom cITy als voor andere deelnemers toegankelijk is. In het programma komen exposanten met een interessante case aan bod en specialisten die specifieke onderdelen van het voorbereidingstraject bespreken.

 

Terreinkennis

Nogal wat organisatoren doen voor de inhoudelijke invulling van hun exposantenmeetings en motivatiesessies een beroep op het competentiecentrum Expo-id. Deze organisatie werd in 2001 opgericht en levert advies en opleiding aan zowel organisatoren als exposanten. Het adviesluik bestaat vooral uit projectbegeleiding voor exposanten en conceptengineering voor beursorganisatoren. @p:Het opleidingsluik omvat zowel dagseminaries als opleidingen op maat. Vooral de diepe verankering van Expo-id in het hart van de B&T-industrie – iets wat andere vormingscentra ontberen – geeft het centrum een vrij uniek positie in het Belgische opleidingslandschap. In juni werd het dan ook officieel door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverschaffer en adviesorgaan.

 

Opleidingen in Nederland

Nederland heeft een redelijk gestructureerd aanbod van onderwijs op het gebied van beurzen en evenementen. Dat begint al met de basisopleidingen op het gebied van de standbouw.

Savantis in Waddinxveen brengt al enkele jaren de tweejarige opleiding Medewerker Tentoonstellingsbouw. Een opleiding die een schot in de roos bleek en die nu zelfs wordt uitgebreid met de opleiding Allround Tentoonstellingsbouwer, die drie jaar duurt. Hierin wordt naast het bouwen van complexere stands ook veel aandacht besteedt aan het leiden en sturen van teams.

Het Cipab in Zwolle is een van de oudste opleidingen op dit gebied. Daarnaast zijn er veel technische basisopleidingen die zijdelings ook aandacht aan stand- en decorbouw geven. Op creatieve HBO-opleidingen – zoals de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en de Academie voor beeldende kunst en vormgeving Arnhem – zijn er vierjarige studies Vormgeving en Autonome beeldende kunst te volgen, waar de vakken decorateur en standontwerp onderdeel van de opleiding uitmaken.

Belangrijk is de rol die de ESAH en de Fbtn spelen in de opleidingen. Het actieve beleid van beide verenigingen is gericht op het actualiseren van het competentieniveau. ‘Zo waren ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Allround tentoonstellingsbouwer’, vertelt Laurents van Stenus, coördinator van de Savantis-opleidingen. ‘Deze opleiding was trouwens ook een wens van het bedrijfsleven. Én van de school en de leerlingen zelf: er was echt behoefte aan een verdergaande opleiding.’

 

Beurscursus

SRM is een opleidingsinstituut in Amsterdam voor beginnende en ervaren professionals in de marketing, marketingcommunicatie, communicatie en sales. Sinds vorig jaar organiseert SRM in samenwerking met de Fbtn de brede cursus “Beurzen en Tentoonstellingen”.

Communicatie- en salesmensen, die bij hun bedrijf/organisatie verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en goed laten verlopen van een beursdeelname, worden in vier avonden bijgespijkerd over het complete beurstraject. Lesonderdelen zijn: De beurs in de communicatiemix,  accountability, concept & vormgeving ,  trafficbuilding & stopping power, co-makers matrix, projectmanagement, PR & publiciteit en briefing & training standbemanning. In acht modules krijgen de deelnemers oog voor het behalen van doelstellingen, het beheersen van kosten en het gemotiveerd inzetten van de standbemanning.

 

Nog meer cursussen

Daarnaast bieden een aantal hogescholen (HBO’s) in Nederland in hun reguliere onderwijs modules aan waarin veel aandacht wordt besteed aan het organiseren en inzetten van beurzen en evenementen. Veel van die modules worden ook aangeboden als cursussen, gericht op deelnemers die in de praktijk al werkzaam zijn in het vak. De bekendste zijn de Fontys Hogescholen, NHTV in Breda en het Nisom van de Hogeschool Utrecht. Ook hier geldt weer dat de opleidingen voortdurend worden getoetst door de brancheverenigingen.

Tenslotte is er nog een aantal aanbieders van kortere cursussen dat zich vooral richt op de professionele gebruiker van het medium en die zich meestal richten op de standbemanning. Zoals de cursussen “Verkopen op beurzen” (van DOOR Training & Consultancy), “Beurspresentatie” (van TwoPlus consultancy) en de 3D Beurstraining (van 3D Performance).

 

Buitenlandse beurzen

Fenedex organiseert jaarlijks de workshop “Effectief deelnemen aan beurzen in het buitenland.

Doel van deze workshop is om uw deelname aan buitenlandse beurzen te verbeteren. Onder andere door meer inzicht te krijgen in kostenbewaking, zodat kwaliteit en rendement zullen toenemen. Meer info: www.exportopleidingen.nl 

(Uit: Expovisie 575)