Op de beurs | Expovisie

Op de beurs

Met een gedegen voorbereiding loopt uw beursdeelname op rolletjes. Enkele aandachtspunten voor de beursdag(en) zelf.

Met een gedegen voorbereiding loopt uw beursdeelname op rolletjes. Enkele aandachtspunten voor de beursdag(en) zelf.

1. Sta op scherp
Zorg dat uw stand vanaf de opening bemenst is. Niets is zo slordig als een verlaten stand terwijl de eerste bezoekers al binnen druppelen.

2. Ken de beurs
Weet wie uw buren zijn. Ken uw concurrenten. Zorg dat u niet met de mond vol tanden staat als iemand u de weg naar het toilet vraagt. Weet waar u met klanten iets kan gaan drinken of eten.

3. Genoeg mensen
Zorg voor voldoende bemensing. Menskracht op afroep is een beproefd middel om piektijden op te vangen.

4. Check de concurrentie
Loop eens rond en verken de stands van uw concurrenten. Wat doen zij anders waar u van kan leren?

5. Leg contacten vast
Zorg voor een goede registratie van de beurscontacten, bijvoorbeeld met een rapportageformulier. Speel de formulieren aan het einde van de beursdag door aan het ‘thuisfront’ voor verwerking.

6. Evalueer de dag
Evalueer aan het einde van elke dag met uw standbemanning. Wat zijn de resultaten? Wat kan beter? Wat moet anders? 

(bron: zibb.nl)