Nog geen oplossing tussen ISSA en RAI over Interclean | Expovisie

Nog geen oplossing tussen ISSA en RAI over Interclean

RAI Amsterdam en ISSA, de vereniging van leveranciers in de schoonmaakindustrie, hebben nog geen overeenkomst bereikt over schoonmaakbeurs ISSA Interclean. De RAI heeft op 7 november jongstleden per onmiddellijke ingang het contract met ISSA opgezegd en staat erop de beurs in Amsterdam en Instanbul zonder inmenging van ISSA te organiseren onder de naam Interclean. Maar ISSA denkt daar anders over: “Het contract is niet eenzijdig op te zeggen.”

 ISSA Interclean wordt vanaf 1998 georganiseerd door ISSA en RAI samen. Door de ontstane situatie is het nog onduidelijk hoe het verder zal gaan met de samenwerking tussen beide partijen. Michel de Bruin, voorzitter ISSA Europe, heeft middels een brief aan de Nederlandse leden van de schoonmaakorganisatie laten weten het te betreuren dat RAI Amsterdam en ISSA nu in deze situatie verkeren. Toch is er hoop: “Desondanks vertrouwen wij erop dat er een goede oplossing gevonden zal worden.”

Geen inhoudelijke argumentatie

De inhoud van de brief naar de Nederlandse ISSA-leden verschilt niet met het statement dat de schoonmaakorganisatie vanuit Amerika stuurde. De Bruin benadrukt dat ISSA zich niet zal neerleggen bij de eenzijdige opzegging door RAI Amsterdam. Volgens Hilke de Vries van RAI Amsterdam hebben “recente omstandigheden tot de breuk geleid.” Beide partijen geven geen inhoudelijke argumentatie.

Interclean Amsterdam niet in gevaar

De beurs in Noord-Amerika is eigendom van ISSA en de beurs in Amsterdam is eigendom van RAI Amsterdam. De organisatie van deze beurzen komt daarom niet in gevaar.