Nieuw elan in citymarketing | Expovisie

Nieuw elan in citymarketing

Lex Kruijver en Thom Ummels zijn een bureau begonnen, De Nieuwe Aanpak. Hun specialisatie: Citymarketing. Advies en begeleiding, maar eventueel ook interim-management op dit terrein. Sterkste troef: Centrale kennis van het specialisme en een actueel netwerk van specialisten op alle onderliggende terreinen. Ummels en Kruijver en hun De Nieuwe Aanpak hebben een achtergrond, waarbij Kruijver specialist is op in dataonderzoek en analyses op gebied van evenementen en festivals en Ummels zijn specialisme dankt aan zijn kennis van overheidscommunicatie en praktische citymarketing.  Kruijver heeft zijn ReSpons Evenementen Monitor en heeft daarmee een begrip in de evenementenbranche. Ummels was onder meer grondlegger en vormgever van de stichting Stadspromotie Almere.

 

De Nieuwe Aanpak: www.bvdenieuweaanpak.nl