Nationale vakevents vervangen Landbouwdagen Intensieve Veehouderij | Expovisie

Nationale vakevents vervangen Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

De huidige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) worden per direct omgevormd tot nationale vakevents, gericht op één deelsector. In Hardenberg komt op 19 en 20 maart 2019 een nationaal event voor de pluimveesector en in Venray komt op 16 en 17 april 2019 een nationaal event voor de varkenssector.

Toenemende risico’s

Door ontwikkelingen in de agrarische sector als schaalvergroting, krimpende markt en toenemende risico’s als dierziekte is Easyfairs Evenementenhal een marktonderzoek gestart. “De uitkomsten van het marktonderzoek en de toetsing in de markt hebben geleid tot de aangepaste strategie en positionering van LIV. Deze strategie is uitvoerig getoetst bij zowel een aantal exposanten, verenigingen als bezoekers en kan rekenen op commitment van de agrarische sector. Naast een event voor de pluimveesector en een event voor de varkenssector zijn we nog volop met de markt in gesprek voor een apart nationaal event voor de kalverhouderij,” aldus Natascha Halbertsma, adviseur van het agrarisch team van Easyfairs Evenementenhal.

Door de aangepaste positionering hoopt de organisatie dat de nieuwe edities de specifieke doelgroepen in twee dagen praktisch toepasbare kennis en inspiratie voor hun toekomstige bedrijfsvoering kunnen leveren. Naast de Nederlandse markt richten deze events zich ook nadrukkelijk op de Duitse- en Belgische grensregio’s.

Invulling nieuwe vakbeurzen

De komende weken wordt nader invulling gegeven aan deze hot-topics, de plattegrond en het creatieve concept. Op dinsdag 11 september vindt een kick-off plaats in Evenementenhal Gorinchem waar het volledig nieuwe programma inclusief de nieuwe namen zal worden gepresenteerd.