Nationaal Security Evenement is terug | Expovisie

Nationaal Security Evenement is terug

Het Nationaal Security Evenement is terug. Beursorganisator Phenomedia heeft het evenement, in samenwerking met een aantal branchepartijen, nieuw leven ingeblazen. Het zal plaatsvinden op 8 en 9 april 2020 in Expo Houten. De leidraad blijft ook in de komende versie ‘voor de branche door de branche’.

Heimwee

Het Nationaal Security Evenement werd in 2000 opgezet in Expo Houten. In 2007 werd het evenement overgenomen door RAI Amsterdam en samengevoegd met enkele andere events voor de beveiligingsbranche. De nieuwe naam werd Safety & Security Amsterdam. Phenomedia bleef intussen betrokken bij de organisatie. Toen de RAI in 2017 besloot te stoppen met deze beurs  ontstond er in de branche behoefte aan een nieuw evenement.

“De laatste jaren was er een duidelijke heimwee te bespeuren bij zowel de aanbieders als afnemers binnen de beveiligingsbranche. Het directe contact tussen beide groepen was het kenmerk van het Nationaal Security Evenement. En dat zal ook bij de komende editie van het evenement centraal staan. Daarom werken we bij de organisatie nauw samen met vertegenwoordigers van beide groepen” zegt Han van Egdom van PhenomediA, initiatiefnemer van de vernieuwde beurs. ”

Doelgroep

De beurs is primair gericht op system integrators en installateurs van technische beveiligingsoplossingen. Deze doelgroep wordt in toenemende mate en in rap tempo geconfronteerd met drastische vernieuwingen in de beveiligingsbranche. Een passende ontmoetingsplek om kennis uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast zijn beveiligingsmanagers en eindgebruikers van beveiligingsprodukten en –diensten welkom als bezoeker.

Inhoudelijk zal de beurs voortborduren op het bestaande concept, maar de vormgeving wordt wel in een nieuw jasje gegoten en de stands zullen een moderne uitstraling krijgen.

Team van marktpartijen

Het Nationaal Security Evenement wordt door Phenomedia georganiseerd met een team van marktpartijen en in nauwe samenwerking met VEBON-NOVB, Techniek Nederland (voorheen Uneto VNI) en met de VEB – Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Daarnaast zijn er mediapartners binnen en buiten de sector actief betrokken bij de organisatie van het evenement.