Meer beurzen en lagere vierkantemeterprijs in 2012 | Expovisie

Meer beurzen en lagere vierkantemeterprijs in 2012

In 2012 lag het aantal beurzen twaalf procent hoger dan het voorgaande jaar. De vierkante meterprijzen daalden echter met elf procent. Vooral de nationale beurzen hadden het zwaar in 2012.  Dit blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde branchecijfers in opdracht van CLC-VECTA.

De 562 beurzen trokken in 2012 ruim 6,6 miljoen bezoeken, gemiddeld bijna 12.000 bezoeken per beurs. Daarmee nam het aantal beurzen voor eerst in vier jaar weer toe (+12%). Deze stijging kwam op het conto van de regionale vakbeurzen (+ 20%).  Het aantal nationale vak- en publieksbeurzen steeg ook, maar deze trokken in totaal minder bezoekers dan voorgaande jaren. 

De publieke belangstelling voor beurzen liep in 2012 met 2% terug, vergeleken met het jaar daarvoor, waarvan de oorzaak ligt bij de nationale vak- en publieksbeurzen. Zo was er in 2012 geen AutoRAI, in 2011 goed voor 270.348 bezoekers. Daarnaast trokken grote beurstitels als de 50PlusBeurs, Woonbeurs Amsterdam en de Libelle Zomerweek in 2012 minder bezoekers dan in 2011.

Top 5 vakbeurzen 2012

Beurs

Aantal bezoeken 

Organisator

Trade Mart Utrecht

58.634

VNU Exhibitions Europe

Horecava

56.619

RAI Exhibitions

Agro Techniek Holland

52.069

Agro Techniek Holland

IBC

50.937

IBC

Bedrijfsauto RAI

46.690

RAI Exhibitions

Bron: beursorganisatoren, Respons  

   

Top 5 publieksbeurzen 2012

Beurs

Aantal bezoeken

Organisator

Huishoudbeurs

246.998

RAI Exhibitions

Vakantiebeurs

127.422

VNU Exhibitions Europe

50PlusBeurs

96.712

50PlusBeurs

Motorbeurs Utrecht

93.174

VNU Exhibitions Europe

Libelle Zomerweek

85.300

Sanoma Media Netherlands

Bron: beursorganisatoren, Respons  

   

Lagere prijs, meer vierkante meters

De mediumbestedingen laten een daling zien (-6,8%) ten opzichte van 2011 en komen hiermee weer in de buurt van het niveau van 2009. De grootste daling ligt bij de regionale publieksbeurzen; hier dalen de bruto mediumbestedingen met 13%.

Een van de oorzaken is de forse daling (-11%) in de vierkante meter prijzen. Ook bij de regionale vakbeurzen lag de vierkante meterprijs aanzienlijk lager dan voorgaande jaren (-22%). Maar doordat de totaal verhuurde beursoppervlakte hier met 20% steeg, bleef de daling in de mediumbestedingen beperkt tot 7%.

De lichte stijging in het aantal exposanten van 2011, zette zich vorig jaar om in een stabilisatie (+/- 0%).

Top 10 beurzen in 2012 naar mediumbestedingen

Beurs

 Brutomediabestedingen

International Broadcasting Convention (IBC)

€ 15.351.000

Integrated Systems Europe

€ 11.977.700

PLMA's 'World of Private Label'

€ 9.690.000

Marine Equipment Trade Show (METS)

€ 7.813.555

TEFAF Maastricht

€ 7.500.000

Intertraffic Amsterdam

€ 6.773.200

ISSA/Interclean Amsterdam

€ 5.273.600

De Nationale Carrièrebeurs

€ 5.250.000

Provada

€ 5.250.000

VSK

€ 4.208.310

Bron: Respons, netto verhuurde meters * brutoprijzen 

Volledige rapportage

De beurscijfers worden ieder jaar in opdracht van CLC-VECTA opgesteld door onderzoeksbureau Respons. Het volledige rapport met uitgebreide toelichting en alle cijfers is kosteloos verkrijgbaar voor leden van CLC-VECTA. Niet-leden kunnen het digitale rapport tegen een vergoeding van € 25,- (excl. BTW) bestellen.