Meer beurzen en hogere beursbestedingen in 2013 | Expovisie

Meer beurzen en hogere beursbestedingen in 2013

In 2013 stonden er 4,5 procent meer beurzen op de kalender vergeleken met een jaar eerder. De mediumbestedingen en het aantal verhuurde vierkante meters kwamen respectievelijk 1 en 1,2 procent hoger uit. Het aantal beursbezoeken liep met 0,15 procent terug, zo blijkt uit de jaarlijks in opdracht van CLC-VECTA door onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers.

In totaal telde Respons 587 vak- en publieksbeurzen in 2013. De daling in het aantal beursbezoeken wordt vooral veroorzaakt door de nationale publieksbeurzen. Zo trok de Vakantiebeurs in 2013 bijna één vijfde minder bezoekers dan een jaar eerder. Ook het niet doorgaan van de AutoRAI heeft in 2013 invloed gehad. Het aantal bezoeken aan vakbeurzen steeg daarentegen met 2,9 procent.

Beurscijfers 2013

 

2012

2013

% mutatie

Aantal beurzen

562

587

4,45

Vakbeurzen

231

237

 2,60

Publieksbeurzen

331

350

 5,74

Aantal bezoeken

 6.658.916

6.648.888

-0,15

Aantal exposanten

 91.555

91.749

0,21

Bruto mediumbestedingen* (miljoenen €)

340,10

343,64

1,03

Totaal verhuurde oppervlakte (m²)

 2.959.722

2.995.608

  1,21

* netto verhuurde meters x bruto prijzen, excl. BTW

Net als vorig jaar nam het aantal exposanten in 2013 licht toe, evenals het aantal verhuurde vierkante meters aan standruimte. Mede daardoor stijgen, voor het eerst sinds 2010, de beursbestedingen met ruim 1procent naar 344 miljoen euro.

Wat opvalt, is dat sinds 2010 het aantal verschillende (binnen- en buiten)locaties waarop beurzen plaatsvinden, toeneemt. De groei vindt vooral plaats aan de kant van de publieksbeurzen, het totaal aantal locaties van vakbeurzen blijft vrij constant. Met het vrijkomen van meer industrieel erfgoed in de komende jaren, is de verwachting dat deze locaties meer van de beurzen- en evenementenmarkt naar zich toe zullen gaan halen.

Samenvatting beurscijfers

De beurscijfers worden ieder jaar in opdracht van CLC-VECTA opgesteld door onderzoeksbureau Respons. De samenvatting van de beurscijfers met beknopte toelichting is kosteloos verkrijgbaar voor leden van CLC-VECTA. Niet-leden kunnen het document tegen een vergoeding van € 25,- (excl. BTW) bestellen.