Limburg Leads wordt hybride business event | Expovisie
Limburg Leads hybride business event

Limburg Leads wordt hybride business event

Limburg Leads, het Euregionale business event dat op 16 en 17 september plaatsvindt in MECC Maastricht, presenteert een aangepast programma dat volledig gericht is op ondernemen in het post-corona tijdperk. Naar aanleiding van de op 21 maart door premier Rutte aangekondigde maatregelen heeft de organisatie bovendien besloten dat Limburg Leads een hybride evenement wordt. Hierdoor kunnen ondernemers, die niet in de gelegenheid zijn of zich niet comfortabel voelen bij het fysiek bezoeken van het evenement, toch online actief deelnemen aan Limburg Leads.

Post-Corona programma

Limburg Leads luistert naar de vraag van de ondernemer en ondersteunt het bedrijfsleven door een programma aan te bieden dat inspeelt op de actualiteit. Waar de behoefte begin 2020 met name lag in oplossingen op het gebied van Talent, Mobiliteit, Duurzaamheid & Circulariteit en Digitalisering is deze vanwege de coronacrisis verschoven naar ‘Business After Corona’.

Wanneer de coronacrisis in het najaar hopelijk achter ons ligt, zal het bedrijfsleven zich namelijk geconfronteerd zien met een nieuwe wereld. Naast een hoop onzekerheid en financiële zorgen, is de mindset van klanten en leveranciers veranderd en hebben ondernemers te dealen met veel (overheids)maatregelen die ook na de crisis van kracht zullen blijven.

Limburg Leads presenteert een aangepast programma dat handvaten en praktische oplossingen biedt in deze onzekere periode. Door middel van interactieve presentaties, paneldiscussies en masterclasses zal er antwoord gegeven worden op de meest prangende vragen die er leven bij de ondernemers. Bovendien biedt het evenement een plek waar men elkaar weer kan ontmoeten, van elkaar kan leren en wellicht alweer goede zaken met elkaar kan doen.

Hybride business event

Limburg Leads zal niet alleen fysiek maar ook online plaatsvinden. Ondernemers kunnen (op voorinschrijving) deelnemen aan de livestream van de paneldiscussies, masterclasses en presentaties en/of plannen een één-op-één afspraak met een deelnemer of bezoeker die met video conferencing plaats kan vinden. Ook worden er tijdens en na afloop van Limburg Leads webinars aangeboden en kan er op het digitale platform met elkaar gediscussieerd worden over de verschillende actuele thema’s.

Virtuele beurzen en congressen

De ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus zijn de voornaamste reden voor het aanbieden van deze online mogelijkheden. Bovendien is de organisatie van mening dat virtuele beurzen en congressen de toekomst zijn en dat deze ontwikkeling door het coronavirus nu in een stroomversnelling is gekomen. Net zoals dat met zoveel andere innovaties ook het geval is op dit moment.

Beursmanager Jop Thissen: “Hybride evenementen kunnen wel eens de nieuwe manier van netwerken worden in het post-coronatijdperk en Limburg Leads neemt hier nu al het voortouw in. Dat past niet alleen bij onze innovatieve manier van werken, maar sluit ook perfect aan bij de wensen en zelfs eisen van onze doelgroep. Ideeën om Limburg Leads deels online te laten plaatsvinden waren er al langer, maar door Corona zijn deze nu dus in een versneld tempo doorgezet.”

Limburg Leads

Limburg Leads vindt plaats op 16 en 17 september in MECC Maastricht en is het Euregionale businessplatform waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennis vermenigvuldigen en goede zaken doen. Limburg Leads gaat letterlijk en figuurlijk over grenzen heen, om zo voortdurende ontwikkeling, voortuitgang en duurzame groei te stimuleren. Met actuele en innovatieve thema’s en inspirerende top sprekers, specifiek gericht op de wensen en behoefte van de Euregionale ondernemer.