Kunststoffen 2005 | Expovisie

Kunststoffen 2005

De exposanten van Kunststoffen 2005 werden op 28 en 29 september in Veldhoven aangenaam verrast door de enorme toename aan bezoekers. Het aantal ging van 2.300 vorig jaar naar 3.200 dit jaar. De 182 exposanten waren ook zeer tevreden over de kwaliteit van de bezoekers en de sfeer was uitstekend. Het lezingenprogramma werd goed beoordeeld met veel aandacht voor actuele en innovatieve onderwerpen.

Het thema was ”Kansen met Kunststoffen”. Dit heeft blijkbaar de vele bezoekers geïnspireerd af te reizen naar Veldhoven. De Kunststoffenbeurs profileert zich steeds meer tot een Beneluxbeurs zoals blijkt uit de 650 bezoekers uit België. Ook de Duitse bezoekers blijken ieder jaar in aantal toe te nemen. De organisator Mikrocentrum was dan ook zeer tevreden over het behaalde resultaat.De beursbezoekers is gevraagd naar investeringsplannen. Hieruit blijkt dat 42,5 % van de bezoekers wil investeren in productontwikkeling. Daarna volgen de investeringen in matrijzen en gereedschappen met 22 %. Investeringen in spuitgiet- en extrusiemachines scoort met 18%. Hieruit blijkt dat het merendeel van de bezoekers op zoek is naar oplossingen in kunststof. Dit was ook te merken bij de exposanten. Een veel gehoorde opmerking was dat er dit jaar naast de bestaande relaties vooral ook nieuwe potentieel klanten voorbij kwamen. Al met al verwacht de organisator dat deze beurs voor een behoorlijke spin off zal zorgen bij de exposerende bedrijven. Naast de 42 leverancierslezingen waren er ook vier plenaire lezingen die zeer goed werden bezocht. Jan Buijs, Hoogleraar van de Faculteit Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft stelde: “het proces van productontwikkeling is de motor voor bedrijven om mee te kunnen komen met de ontwikkelingen in hun concurrentiele omgeving. Die concurrentiele omgeving verandert continu: de eisen en wensen van de klanten veranderen, er komen nieuwe toetreders tot de markt, er komen nieuwe materialen beschikbaar, er worden uitvindingen gedaan of de concurrentie is net ietsje sneller, beter of completer met zijn aanbod. Innovatie blijft dus het devies voor alle bedrijven om te blijven overleven.” Henk Zeegers, directeur van het Automotive Technology Centre Eindhoven gaf aan dat kunststof een steeds groter aandeel krijgt binnen de automotive. Een personenauto bevat gemiddeld zo’n 250 kg aan kunststof. Het aandeel kunststoffen zal alleen maar toenemen, vooral daar waar het gaat om verminderen van gewicht en verhogen van veiligheid. Kunststoffen worden in steeds veeleisender toepassingen gebruikt. Composieten vinden in steeds hogere series ingang. Compleet nieuw is de toepassing van polymere elektronica. Een fascinerend gebied waarvan we de mogelijkheden nog moeten leren zien. Leo Koole, Hoogleraar Biomedische Technologie van de Universiteit Maastricht en Eindhoven ging in op de mogelijkheden van kunststof in het menselijke lichaam. Chirurgen plaatsen jaarlijks miljoenen implantaten. Voorbeelden daarvan zijn kunststoflenzen, pacemakers, hartkleppen en heupgewrichten. Veel implantaten bevatten onderdelen uit kunststof en metaal. De nieuwe Biomaterialen maken ook geheel nieuwe dingen mogelijk op het terrein van het locaal toedienen van geneesmiddelen, contactlenzen en tissue-engineering. Helaas blijkt dat de nieuwe technologische mogelijkheden minder snel worden geaccepteerd door chirurgen. Zij kiezen meestal voor bewezen technologie om risico’s bij patiënten te voorkomen. Concurreren vanuit hogelonenlanden, hoe moet dat? Dit was het thema van Math de Vaan van onderzoekbureau Berenschot. Berenschot deed in 2004 onderzoek in 20 Nederlandse bedrijfssectoren. Daarbij werden SWOT-analyses gemaakt en conclusies getrokken op welke wijze vanuit ons land geconcurreerd kan worden met lagelonenlanden. Hij ging daarbij in op de betekenis voor de Nederlandse economie, welke industriesectoren kunnen wel concurreren en welke niet en waarom? Welke businessmodellen zijn nodig om te kunnen concurreren? Wat is in dit verband de betekenis van Innovatie en van Operations Excellence en hoe kan een ondernemer deze vragen voor het eigen bedrijf beantwoorden? De presentaties van de eerste drie lezingen zijn te downloaden via de website www.kunststoffenbeurs.nl. Voor volgend jaar zijn de data voor Kunststoffen 2006, 27 en 28 september 2006.