KreaDoe | Expovisie

KreaDoe

Er mag dan sprake zijn van een kredietcrisis, de bezoekers van KreaDoe 2008 hebben zich daar weinig van aangetrokken. Maar liefst 97% van de bezoekers deed één of meerdere aankopen, waarbij per persoon ruim  70 euro  werd besteed. Dit bedrag betekent een stijging van meer dan 20% ten opzichte van 2007, toen men gemiddeld ? 57,- uitgaf. Ook het bezoekersaantal van KreaDoe had niet te lijden onder de crisis. In totaal eindigde de teller van de creatieve hobbybeurs op 34.405 bezoekers, een verschil van slechts 3% ten opzichte van vorig jaar. Het centrale thema Kerst viel zowel bij de bezoekers als deelnemers in zeer goede aarde en gaf de beurs een extra gezellig en feestelijk tintje. Niet voor niets liet de gemiddelde verblijfsduur een flinke stijging zien: men verbleef in vergelijking met 2007 46 minuten langer en genoot gemiddeld 5 uur en 26 minuten van het brede aanbod en de activiteiten.Er mag dan sprake zijn van een kredietcrisis, de bezoekers van KreaDoe 2008 hebben zich daar weinig van aangetrokken. Maar liefst 97% van de bezoekers deed één of meerdere aankopen, waarbij per persoon ruim  70 euro  werd besteed. Dit bedrag betekent een stijging van meer dan 20% ten opzichte van 2007, toen men gemiddeld ? 57,- uitgaf. Ook het bezoekersaantal van KreaDoe had niet te lijden onder de crisis. In totaal eindigde de teller van de creatieve hobbybeurs op 34.405 bezoekers, een verschil van slechts 3% ten opzichte van vorig jaar. Het centrale thema Kerst viel zowel bij de bezoekers als deelnemers in zeer goede aarde en gaf de beurs een extra gezellig en feestelijk tintje. Niet voor niets liet de gemiddelde verblijfsduur een flinke stijging zien: men verbleef in vergelijking met 2007 46 minuten langer en genoot gemiddeld 5 uur en 26 minuten van het brede aanbod en de activiteiten. 

Kids & Kerst
KreaDoe had dit jaar twee speciale themapleinen, die beide bijzonder goed werden bezocht. Het sfeervolle KreaKerst Plein maakte onderdeel uit van het centrale thema Kerst en zorgde bij menig bezoeker voor de nodige kerstkriebels. Niet alleen was er een breed aanbod aan feestelijke hobbymaterialen te koop, er werden ook doorlopend workshops en demonstraties gegeven die perfect aansloten bij het thema Kerst. Zo werden eigenhandig kerstballen versierd, kon men de fijne kneepjes van het feestelijk inpakken afkijken en demonstreerden professionals hoe je met eenvoudige middelen je huis en kleding een ‘kerst-look’ geeft. Ook op het KreaKids Plein zat de sfeer er goed in. Deze tweede editie van KreaKids was een dusdanig succes, dat het plein volgend jaar verder wordt uitgebreid. Er waren meer kinderen dan vorig jaar, het aanbod was breder en de workshops werden – net als op het KreaKerst Plein – bijzonder goed bezocht. 
 
Goede sfeer
Uit de bezoekersbeoordeling kwam de goede sfeer op de beursvloer duidelijk naar voren. In totaal beoordeelde 88% van de bezoekers de sfeer op de beurs als (zeer) goed. In vergelijking met vorig jaar was er meer zitgelegenheid –o.a. in de vorm van gezellige zitjes en bankjes- en was de doorstroming bij de entree beter waardoor men minder lang hoefde te wachten om naar binnen te kunnen. Ook was dit jaar door de organisatie extra veel aandacht besteed aan een betere verdeling van de verschillende segmenten, waardoor het aanbod gevarieerder en beter verspreid was. Evenals voorgaande edities was ook dit jaar zaterdag de best bezochte dag van KreaDoe (8936 bezoekers). 99% van de bezoekers bestond uit vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Voor 23% van de bezoekers was dit het eerste bezoek aan KreaDoe, 59% komt volgend jaar zeer waarschijnlijk weer. De belangrijkste reden voor een bezoek aan KreaDoe is het opdoen van inspiratie (74%), gevolgd door hobbyproducten kopen (61%), nieuwe ontwikkelingen en trends zien (55%) en een gezellig dagje uit (51%). 48% van de ondervraagde bezoekers beoordeelde de totale beurs met een 8 of hoger.

KreaDoe 2009
In 2009 vindt KreaDoe plaats van 11 t/m 15 november. Zie voor meer informatie www.kreadoe.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u terecht in de digitale perskamer van KreaDoe 2008, www.press.vnuexhibitions.com . U kunt ook contact opnemen met Janneke van Amsterdam, pers & pr KreaDoe 2007, janneke.van.amsterdam@vnuexhibitions.com, tel: 06-41291056.