Kostenposten bij een beursdeelname | Expovisie

Kostenposten bij een beursdeelname

Het handigst is om een budgetplan van het beursproject te maken met alle inkomsten en uitgaven erin. De inkomsten zijn dan uiteraard het budget dat voor de beursdeelname is gereserveerd. Aan de andere kant staan uitgaven. Dit overzicht kan dan mooi als uitgangspunt dienen voor de volgende beursdeelnames.

beeld loop_oh

Als u aan een beurs deelneemt, heeft u te maken met allerlei kostenposten. Houd rekening met de volgende categorieën kosten:

  • Het huren van de benodigde vierkante meters van de organisator.
  • Standontwerp, standbouw, op- en afbouw, transport
  • Extra kosten in en rond de stand: reclame in het beursgebouw, meubilair, catering, AV-middelen, entertainment, standkleding, verlichting, displays, groot formaat printing , bloemen, decoratie, standfoto laten maken, etc.
  • Facilitaire kosten (verzekeringen, techniek, stroom, water, internetaansluitingen, parkeren, schoonmaak)
  • Personeel (uren eigen medewerkers, extra personeel op de stand, extra personeel op het bedrijf, beurstraining standbemanning, declaraties, etc.)
  • Reis- en verblijfskosten
  • Marketing & promotiekosten (brochures, direct mailings, free publicity, advertenties, uitnodigingen, campagnebeeld, internetsite, premiums, etc.)
  • Diversen: etentje of borrel met het personeel of met relaties, beloning voor het standpersoneel, etc.