Interview Rens Bakker, a.i. directeur FbtN | Expovisie

Interview Rens Bakker, a.i. directeur FbtN

Nog niet zo lang geleden werd de Fbtn, de branchevereniging Beurzen en Evenementen in Nederland, de spiegel voorgehouden hoe het bedrijfsleven over beurzen dacht. In een groot onderzoek dat door de Fbtn zelf was geïnitieerd. De uitkomsten zijn eerder al uitgebreid in Expovisie gepubliceerd.

Nog niet zo lang geleden werd de Fbtn, de branchevereniging Beurzen en Evenementen in Nederland, de spiegel voorgehouden hoe het bedrijfsleven over beurzen dacht. In een groot onderzoek dat door de Fbtn zelf was geïnitieerd. De uitkomsten zijn eerder al uitgebreid in Expovisie gepubliceerd. 

Nog even in het kort: Beurzen zijn te duur, beurzen zijn tijdrovend, en er zou veel meer assistentie geboden moeten worden vanuit de beursorganisator bij het deelnemen aan beurzen. Gelukkig maar dat het rapport daarnaast ook veel kansen en waardering voor het medium te zien gaven.

 

Rens Bakker is directeur Fbtn. Is hij geschrokken van die kritiek? ”Eerlijk gezegd niet. Het zijn de bevestigingen van een beeld waarmee ons medium al door de jaren heen te kampen heeft. En stuk voor stuk is alle kritiek te weerleggen. Maar daarmee doe je onrecht aan de ondervraagden. Wij doen er als branche goed aan de kritiek ter harte te nemen. En dat gebeurt ook.”

 

”Ik zeg erbij dat het kort door de bocht is. Maar veel van de kritiek van het bedrijfsleven wordt gevoed door een tekort aan kennis van het medium en zijn mogelijkheden. Je zult versteld staan van de argeloosheid waarmee veel bedrijven nog altijd aan beurzen deelnemen. Dat blijkt ook uit hetzelfde onderzoek. En als je dan praat over te duur en te weinig return on investment, is dat wel verklaarbaar. Dat kun je zo laten en die kritiek naast je neerleggen. Maar als exposant te kort schiet in kennis, mogen we ons dat zelf ook verwijten. Fbtn kiest er daarom voor om juist werk te maken van een betere begeleiding van de exposant. Je ziet steeds meer initiatieven bij beursorganisatoren die de exposant helpen en adviseren in hun deelname aan een beurs. Datzelfde gebeurt ook door een aantal standbouwers, die een dergelijke service verlenen. Daarnaast heeft ook het regulier en cursorisch onderwijs alle aandacht om die professionalisering verder gestalte te geven.”

 

Aan de ene kent een beleid gericht op het verder begeleiden en adviseren van de exposant, aan de andere kant het werken aan het inzichtelijk maken van het return on investment. Rens Bakker: ”Fbtn is nu gestart met de auditing van de beursgegevens. Een groot aantal beursorganisatoren laat nu zijn beursresultaten screenen door daartoe opgeleide accountants, die heel nauwgezet alle bezoekerscijfers controleren. Als het om die bezoekerscijfers gaat is er geen enkele reden meer tot twijfel. Geen organisator hoeft nog op zijn blauwe ogen geloofd te worden. De geaudite beurscijfers staan niet meer ter discussie.”

 

Hij ziet ook dat steeds meer organisatoren veel werk steken in onderzoek naar bereik en doelgroepen. Het stelt die organisatoren in staat een beeld van hun beurzen te geven op uur en dag nauwkeurig. Daarmee verschaffen ze hun exposanten nog meer tools om heel exact hun beursdeelname in te vullen en aan te passen. ”Ik durf de stelling aan dat er voor de exposant eigenlijk geen medium is dat – goed ingevuld- zo meetbaar en betrouwbaar is op het resultaat en rendement als een beurs.”

 

Maar dan terug naar de kritieken. Hoe vertel ik het de exposant? Bakker: ”Dat is een gezamenlijk belang van de branche. De voorgenomen fusie per 1 januari 2007 tussen Fbtn, ESAH en VNC, biedt kansen om vanuit de nieuwe synergie een sterk promotiegericht beleid te ontwikkelen. Maar de allerbeste promotie voor de kracht van het medium is natuurlijk het succes zelf. Een exposant die zich overgeleverd heeft aan die professionele benadering van het medium, zal winnen. Wat dat betreft mogen we veel vertrouwen putten uit die uitkomst van het onderzoek, waarin driekwart van de exposanten zegt ook andere bedrijven te adviseren deel te nemen aan beurzen.