Geslaagd RFID Event 2007 | Expovisie

Geslaagd RFID Event 2007

Voorafgaand aan het eerste RFID event in België verwezen de organisator en sprekers reeds naar het onnoemelijk aantal toepassingen dat deze technologie in petto heeft. De 102 deelnemers aan dit event vertegenwoordigden dan ook de meest diverse sectoren uit de industrie, de logistieke en de dienstensector.Voorafgaand aan het eerste RFID event in België verwezen de organisator en sprekers reeds naar het onnoemelijk aantal toepassingen dat deze technologie in petto heeft. De 102 deelnemers aan dit event vertegenwoordigden dan ook de meest diverse sectoren uit de industrie, de logistieke en de dienstensector. 

Geografisch waren voornamelijk de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd. Met een gemiddelde van 36 toehoorders per casestudie konden de exposanten tevreden terugblikken en de nodige zakelijke contacten uitbouwen. De vele vragen die op de sprekers werden afgevuurd na de verschillende voorstellingen, en de aanvragen die de 11 deelnemende exposanten ontvingen om bijkomende informatie te bezorgen getuigen dat RFID zich voor velen nog maar in een startfase bevindt, en dus een enorm groeipotentieel bezit. Een belangrijke conclusie die uit verschillende presentaties te voorschijn kwam, is dat niet enkel logistieke processen vlotter kunnen verlopen, maar dat in vele gevallen ook de productieprocessen een verhoogd rendement kennen door RFID gebruik. Naast besparingen op personeelskosten en handlingkosten levert een RFID installatie dus ook een aanzienlijke meeropbrengst door een verhoogde productiecapaciteit. De flexibiliteit van RFID ten opzichte van klassieke barcodes was een ander thema dat regelmatig naar voor gebracht werd in de verschillende uiteenzettingen. Voornamelijk op moeilijk bereikbare plaatsen of in uitzonderlijke productieomstandigheden (hitte, vuil, …) levert RFID een valabel alternatief voor de barcode. De kostprijs voor RFID tags maakt echter dat voor vele gebruiken de barcode nog steeds met voorsprong de beste oplossing biedt. Als het echter om snelheid en gebruiksgemak gaat, dan zal RFID de concurrentie steeds op een afstand houden. De conclusies die op het RFID event getrokken werden zullen voor vele toehoorders mogelijk de deur openen voor een implementatie binnen hun eigen bedrijf. Velen die het RFID event gemist hebben zullen vermoedelijk snel een nieuwe kans krijgen om bij te benen met de nieuwste ontwikkelingen. De vraag om dit event te herhalen werd immers door sommige sprekers reeds luidop uitgeschreeuwd. Organisator Fairtec zal na overleg met zijn partners en deelnemers de mogelijkheid bekijken om reeds in 2008 nieuwe casestudies te presenteren in een tweede editie van RFID expo. Voorlopig staat dit initiatief gepland voor donderdag 29 mei 2008.