Frédéric François wil het medium beurzen beter vermarkten.
Frédéric François voorzitter Febelux | (c) Bart Vercammen

“We moeten dringend werk maken van de promotie van ons medium”

Frédéric François is de nieuwe voorzitter van Febelux.com. Zijn ervaring als persattaché zal goed van pas komen in zijn streven om het medium beurzen beter te vermarkten.

Frédéric François werd op 11 juni tijdens de algemene ledenvergadering verkozen tot de nieuwe voorzitter van Febelux.com, de Belgisch-Luxemburgse vakkoepel voor live communicatie. Voor de komende twee jaar koestert hij ambitieuze plannen.
Hij volgt Pierre Hermant op, die vier jaar lang aan het hoofd stond. En ook een beetje zichzelf, want Frédéric François was in 2010 voorzitter van de vakorganisatie Expobel (dienstenleveranciers) en architect van de fusie met Febelux (beursorganisatoren en hallenexploitanten).
Een goed gemonteerd filmpje met zelfgemaakte straatinterviews. Meer had Frédéric François niet nodig om het voltallige publiek tijdens de jongste e-Day op zijn hand te krijgen.
Hij trok met een cameraploeg naar twee hogescholen om er docenten en studenten een microfoon onder de neus te duwen met de vraag ‘Wat zegt u het begrip beurzen & tentoonstellingen?’ De vaak ontnuchterende antwoorden maakten alvast één ding duidelijk: er is nog een lange weg af te leggen om het medium B&T bij het bredere publiek bekend te maken. Een enkele keer herkende iemand spontaan het logo van een populaire beurs, maar daar bleef het meestal ook bij.

Wake-up call

Frédéric François: “Het filmpje was onder meer bedoeld als wake-up call: we moeten dringend werk maken van de promotie van ons medium en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die met beurzen en tentoonstellingen zijn brood verdient. Als vakorganisatie kan je dat proces aansturen, je kan het faciliteren door een krachtige argumentatie te ontwikkelen en promotiemiddelen te voorzien, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat alle leden mee diezelfde boodschap uitdragen. Dat lukt alleen wanneer je een hoge betrokkenheid van de leden bij de werking van hun vakorganisatie hebt. En om dat te bereiken moet je intensief communiceren. Mede daarom willen we al kort na de zomervakantie uitpakken met een driewekelijkse nieuwsbrief waarin uitgelegd wordt waar de federatie mee bezig is, met wie we in gesprek zijn, welke initiatieven op de rails staan en in welke dossiers we vooruitgang geboekt hebben.”

Kleine broertje-syndroom

Koken kost geld, – dat hoef je iemand als Frédéric François niet uit te leggen. Al zeventien jaar is hij de PR-man van Batibouw, ’s lands grootste bouwevenement en bijna even lang verzorgt hij de persrelaties voor Seafood Expo Global. Geen wonder dat communicatie en budget de twee kernwoorden in zijn prioriteitenlijstje zijn.
Frédéric François: “Je hoeft geen ingenieur te zijn om te begrijpen dat er een rechtstreeks verband is tussen het budget waar je als federatie over beschikt, het dienstenpallet dat je voor de leden kan creëren, de mogelijkheden die je hebt om met diverse doelgroepen te communiceren en de meerwaarde die de combinatie van die factoren uiteindelijk oplevert.”
“Anders gezegd: we hebben meer leden nodig om onze werking beter te kunnen uitbouwen. In twee jaar wil ik het ledenaantal optrekken van 100 naar 150. Mede daarom hebben we lijntjes uitgelegd naar een aantal verwante vakverenigingen in de congressector en de evenementensector. Als we de krachten kunnen bundelen, geraken we ongetwijfeld sneller af van het kleine broertje-syndroom: in vergelijking met andere media beschikken we over te weinig wetenschappelijk onderbouwd cijfermateriaal om een krachtige argumentatie te ontwikkelen. In vergelijking met andere koepelorganisaties hebben we op dat gebied nog flink wat in te halen.”

Household name

In Franstalig België is de naam Frédéric François nog steeds een household name: Frédéric senior was een beroemde televisiejournalist. Frédéric junior kon aan den lijve ervaren wat de kostprijs van een publiek leven is – met pa naar de supermarkt gaan was écht geen optie – en verkoos een leven buiten de media. Zijn eerste stop was de Internationale Jaarbeurs van Brussel waar hij in 1992 aangeworven werd als de allereerste verkoper.
Frédéric François: “Tot dan toe had de Internationale Jaarbeurs van Brussel beurzen georganiseerd en standruimte verkocht door op gezette momenten mailings uit te sturen en dan bij de fax te zitten wachten tot de getekende bestelbonnen binnenrolden. Tot net voor mijn komst waren er ook een soort loketten waar je als kandidaat-exposant kon gaan aanschuiven om je dossier te regelen.”
“Ik was de eerste die zelf de telefoon nam om prospects op te bellen en met hen in dialoog te gaan. Daar schrokken de mensen zo erg van dat ze van pure blijdschap hun handtekening onder de bestelbon zetten. Het ging zo hard dat we na een jaar al met vijf verkopers waren.”
In 2000 vroeg Batibouw-stichter en -bezieler Georges de Vestel om zijn team te komen versterken en de public relations van Batibouw te verzorgen. Dat is het soort uitdaging waar geen enkele gedreven professional nee kan tegen zeggen.

Bore-out

Frédéric François: “Batibouw was boeiend en leuk en wat je maar wilt, maar tegelijk was het Batibouw-team toen al een goed geoliede machine. De term Bore-out moest toen nog uitgevonden worden, maar al na een paar jaar zat ik met het probleem dat ik in bepaalde periodes te weinig om handen had.”
“Ik heb aan Georges de Vestel voorgesteld om hetzelfde werk te doen als zelfstandig dienstenleverancier en met het oog daarop heb ik samen met Baudouin Guyot Advanced Fair opgericht. Nog voor ik officieel ontslag genomen had bij Batibouw, hadden we al vier grote projecten getekend. Ondertussen is ook Sofie Parthoens managing partner en hebben we de activiteiten ondergebracht in twee afzonderlijke entiteiten: Advanced Fair heeft een portfolio van vak- en publieksbeurzen waarvoor het logistiek, organisatorische en commerciële diensten levert; Two Cents levert pers- en mediaondersteuning aan allerhande bedrijven en organisaties, onder meer in het perspectief van een beursdeelname.”

Lokale antennes

Met een dozijn ronkende beursnamen in het klantenportfolio heeft de nieuwe Febelux-voorzitter een zitje op de eerste rij om te zien hoe live communicatie zich ontwikkelt in diverse segmenten en industrietakken. Vraag is of zijn Belgische en Luxemburgse leden iets kunnen opsteken van wat hun buitenlandse collega’s hier op poten zetten.
Frédéric François: “Er bestaat niet zoiets als een geheim recept om een sterk evenement in de markt te zetten. Het is vaak een kwestie van aftasten, proberen, evalueren en ondertussen ononderbroken te blijven luisteren naar de markt die je bedient. Maar als ik dan toch één markant verschil moet signaleren tussen onze organisatoren en veel Amerikaanse organisatoren, dan is het toch wel de sterke Amerikaanse focus op sales en marketing. Een organisatie als Diversified Communications, die elk jaar in Brussels Expo de Seafood Expo Global organiseert, brengt een team van vijfentwintig man mee naar Brussel, – en daar is er niet eentje bij die hier twee weken op zijn luie krent zit; iedereen werkt met man en macht om die drie dagen vakbeurs te vermarkten, bij effectieve en potentiële exposanten, bij effectieve en potentiële bezoekers, bij voorschrijvers en lokale autoriteiten, bij de internationale vakpers en de lokale media…”
“Ik heb het gevoel dat onze organisatoren – hoe goed ze hun vak verder ook beheersen – net iets te snel een bovengrens trekken waar het om de investeringen in marketing gaat. Daardoor vlakken ze hun eigen groeicurve af. Diversified heeft lokale antennes op alle markten die voor een beurs als Seafood Expo Global relevant zijn. Daardoor kunnen ze veel sneller reageren op ontwikkelingen en impulsen die anders onder de radar zouden blijven.”
“Natuurlijk moet je alles in proportie zien, maar ik denk dat elke beursorganisator zich deze vraag moet stellen: ‘Hoe zorg ik ervoor dat alle informatie over de markt die ik wil bedienen mij bereikt?’”

 

 


Frédéric François in 3 trefwoorden

Nieuwe Brusselaar: Zeven jaar geleden ruilde hij het mooie maar wat slaperige Ottenburg, op de grens van Vlaanderen en Wallonië voor een stek in hartje Brussel. Doordeweeks blijft de auto op stal en fietst hij 10 minuutjes naar kantoor . De confrontatie met de multiculturele melting pot Brussel maakt hem nog net wat meer wereldburger dan hij voorheen al was.
Nieuwsvreter: Actualiteit en media waren de grote passie van zijn vader en dat laat sporen na: kranten in beide landstalen, radio- en televisienieuws, websites…. Elke bron is goed om op de hoogte te blijven van wat in de wereld gebeurt en om hem proberen te begrijpen. Zijn niet te stillen informatiehonger kan hij als troef uitspelen in zijn rol als persattaché: hij weet wat de persjongens en -meisjes bezig houdt.
(amateur-)Kok: Drie jaar geleden begon hij aan een avondopleiding kok aan de gerenommeerde Elishout school. Zijn echtgenote en de twee kinderen hoefden niet te wachten op zijn diploma: bijna elke avond zorgt Frédéric dat er een lekkere maaltijd op tafel komt. En als volbloed foodie geniet hij met volle teugen van inkopen op de markt.