Follow-up tips | Expovisie

Follow-up tips

De evaluatie en follow-up van uw beursdeelname bepalen in belangrijke mate het succes! Neem daarom deze follow-up tips ter harte: 

De evaluatie en follow-up van uw beursdeelname bepalen in belangrijke mate het succes! Neem daarom deze follow-up tips ter harte

1. Probeer binnen één week contact op te nemen met de belangrijkste prospects en binnen twee weken met de iets minder belangrijke prospects. 

2. Zorg dat u opvalt in de follow-up. Een beursbezoeker ontvangt na de beurs niet alleen

uw documentatie. 

3. Stuur in ieder geval aan alle bestaande relaties die uw stand bezocht hebben een bedankbrief. Relaties die uw stand niet hebben bezocht, kunt u een brief, eventueel met documentatie, sturen, waarin staat wat zij gemist hebben (bijvoorbeeld introductie nieuw product).

4. Vraag tijdens de beursdagen aan nieuwe contacten hoe en wanneer zij het liefst benaderd willen worden en hou u hier vervolgens aan.

5. Laat iedere standbemanner zijn “eigen” contacten opvolgen. In ieder geval de belangrijkste. Met deze persoon is er al iets van een vertrouwensband ontstaan.

6. Probeer een persoonlijk tintje aan de follow-up te geven, bijvoorbeeld door tijdens het beursgesprek notities te maken van kenmerkende zaken die uw prospect aankaart.

 
Verschenen in Expovisie 578

Bron: www.standmakelaar.com