Exposeren in Azië | Expovisie

Exposeren in Azië

De Chinese economie is bezig aan een indrukwekkende inhaaloperatie. En de Chinese overheden lijken te beseffen dat beurzen en tentoonstellingen daarin een cruciale rol spelen.

De Chinese economie is bezig aan een indrukwekkende inhaaloperatie. En de Chinese overheden lijken te beseffen dat beurzen en tentoonstellingen daarin een cruciale rol spelen.

Voor veel Westerse consumenten betekent het label “made in China” zoveel als “doet het niet” of “gaat snel stuk”. Midden september nog was er gegniffel op de banken toen bleek dat de eerste Chinese terreinwagen al net zo betrouwbaar en veilig was als de eerste naoorlogse Japanse wagens.

Toch steekt China met kop en schouders boven de rest van de wereld uit als het gaat om economische groeicijfers. Het land is bezig aan een indrukwekkende inhaaloperatie. De Chinese overheden lijken te beseffen dat beurzen en tentoonstellingen daarin een cruciale rol spelen.

 

Ongerust worden

In Europa bedraagt de gemiddelde economische groei iets meer dan één procent op jaarbasis. China realiseerde in 2004 een economische groei van bijna negen procent en sommige regio’s – zo groot als België en Nederland samen – groeiden zelfs met twintig procent. Alle prognoses voor de komende vijf jaar mikken voor China op een groei die rond de tien procent ligt.

Is dat een reden om wat ongerust te worden? Ja. Niet alleen zal de voortdurend toenemende vraag naar energie in China de wereldwijde aardolieprijs verder de hoogte injagen; alles wat geproduceerd wordt, moet ook ergens heen. De Europese textielsector daverde op zijn grondvesten toen enkele maanden geleden een vloedgolf van goedkoop Chinees textiel de Europese markt dreigde te overspoelen. @p:Toen onlangs diverse automobilistenverenigingen een terreinwagen van Chinese makelij een dikke onvoldoende op het rapport gaven, werd er even gegniffeld. Maar dat gegniffel kan binnen de kortste keren in groen lachen omslaan. Want de Chinese economie evolueert veel sneller dan we leuk vinden van een economie met een lage toegevoegde waarde naar een economie met een hoge toegevoegde waarde.

 

Groeipolen

Voor de teruggave aan de Volksrepubliek China was de stadstaat HongKong het economische zwaartepunt van Zuid-Oost Azië, op de voet gevolgd door het noordelijker gelegen Shanghai en de zuidelijke vrijhandelszone van Macao. Die drie groeipolen blijven nog steeds de kar trekken, maar ze krijgen nu elk een hinterland met vele tientallen miljoenen arbeidskrachten en consumenten. In de top drie van economische groeipolen staat de regio rond de golf van Bohai in het noorden – goed voor zowat 68 miljoen inwoners – op de derde plaats, vooraf gegaan door de Zhuijangdelta (Hong-Kong en Macau) en de Jang Tse delta (Shanghai)

Een aantal groots opgezette evenementen tussen nu en 2010 vormen het richtsnoer voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuurprojecten. Een aantal daarvan zijn “purpose built” congres- en tentoonstellingscentra; andere krijgen hun bestemming als beursinfrastructuur nadat ze eerst voor iets anders gediend hebben.

Voor het noordelijk gelegen Shenyang is het evenement dat als ankerpunt dient de grote International Horticultural Exposition, die van begin mei tot eind oktober 2006 plaatsvindt. Voor de show worden 23 paviljoenen gebouwd. Een achttal zullen na de tentoonstelling in gebruik blijven als tentoonstellingsruimte, samen goed voor een slordige 45.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte.

 

Olympische spelen

In 2008 is de hoofdstad Beijing gastheer voor de Olympische Spelen. In functie daarvan wordt volop gewerkt aan een metamorfose van de hoofdstad. In 2004 was Beijing goed voor drie miljoen buitenlandse en honderd miljoen binnenlandse toeristen. Verwacht wordt dat dit aantal tussen nu en 2008 stijgt met jaarlijks tien à vijftien procent, om in 2008 uit te komen op 4.5 miljoen buitenlandse en 150 miljoen binnenlandse toeristen.

Om die stijging te kunnen verwerken is onder meer een aanzienlijke uitbreiding van het metronet nodig. Ook het hotelaanbod in het segment 3 tot 5 sterren moet tegen die tijd uitgebreid worden. Beijing heeft op Al die bouwwoede laat ook de B&T-sector niet onbetuigd. Op anderhalve kilometer van de internationale luchthaven wordt gebouwd aan het nieuwe China International Exhibition Center. Dit 370.000 vierkante meter grote complex moet het oude beurscomplex in de stad vervangen en is verondersteld klaar te zijn in 2006. Aan de bouw hangt een prijskaartje van 235 miljoen euro en het complex omvat naast 200.000 m² tentoonstellingsoppervlakte ook nog eens 170.000 m² voor kantoren, een winkelcomplex en hotels.

 

Leefbaarheid
In 2010 is de havenstad Shanghai gastheer van de wereldtentoonstelling “Better City, better Life”.  Nergens is dat thema pregnanter aanwezig dan in China zelf. Het land heeft vijf steden van meer dan tien miljoen inwoners en telt 102 steden met meer dan een miljoen inwoners. Het aandeel van de steden in de totale bevolking steeg van 17.9% in 1978 tot 36.1% in 2000.
In het traject naar 2010 wil de Chinese overheid tegenover de wereld bewijzen dat ze zich engageert voor leefbare steden. In de logica van de overheid is economische activiteit een belangrijke component van die leefbaarheid. En in het optrekken van beurs- en congresinfrastructuur ziet de overheid dan weer een uitstekend middel om de plaatselijke economische activiteit aantoonbaar aan te zwengelen. Een beetje geïnspireerd door het Duitse model, brengen provinciale overheden en stadsbesturen in de belangrijkste hubs fondsen samen om beursinfrastructuur uit de grond te stampen. En Beijing, tot nu toe de belangrijkste locatie voor beurzen en congressen, vindt het goed.

Eerder dit jaar schreef de zuidelijke provincie Guangdong een architectuurwedstrijd uit voor de bouw van een beurs- en congrescomplex nabij de stad Guangzhou. De wedstrijd werd gewonnen door een Belgisch bureau, dat voor de realisatie van het 180 miljoen euro kostende project in zee gaat met een trits Belgische engineeringbedrijven. De bouw moet nog dit najaar starten.

 

Coëxistentie

De Guangdong-case kan model staan voor de manier waarop China zijn schaapjes op het droge wil krijgen. Zo orthodox als het politieke denken is, zo coulant is het economische denken. Er zijn een miljard monden te voeden. En dus moet iedereen aan de slag. Het liefst op een manier die veel toegevoegde waarde creëert. De Chinese beleidsmakers zijn niet te beroerd om daarbij knowhow uit het westen te hulp te roepen.
Voor het handvol nieuwe beurscomplexen dat tussen nu en 2010 de deuren opengooit, betekent dat: buitenlandse organisatoren aantrekken en samen nieuwe evenementen ontwikkelen. Een aantal grote West-Europese en Noord-Amerikaanse spelers heeft al manifestaties ontdubbeld om met een China-editie beter door te dringen op de Aziatische markt.

Op dit ogenblik zijn er nog steeds een aantal praktische obstakels en vervelende ongemakken die een ongebreidelde groei van die China-edities in de weg staan. Maar de Chinese overheid lijkt vastberaden om ook die op zeer korte termijn weg te werken. Ten koste van de politieke orthodoxie als het moet, maar steeds in het belang van een forse economische groei.

(Uit: Expovisie 574)