Expo Floor versterkt zich | Expovisie

Expo Floor versterkt zich

Expo Floor heeft zijn intrek genomen in een pand naast de bestaande huisvesting in Wijnegem, waardoor het bedrijf meer ruimte ter beschikking heeft. De beurs- en standvloerenspecialist heeft ook zijn managementstructuur versterkt en aangepast.

Matthias Thielemans, die zich meerdere jaren in het bedrijf kon inwerken, is voortaan medevennoot in de plaats van Fred Ockhuijsen. Hij zal de administratief-technische zaken behartigen, terwijl vader Wim zich volop op het commerciële zal toeleggen. Het management bestaat nu uit Jack Bogaerts , Matthias Thielemans en Wim Thielemans.

Jubileum

Op 31 augustus vierde Expo Floor het vijfjarig bestaan – samen met zusterbedrijf Expo Gamma, goed voor 25 dienstjaren – met een Expo Barbecue op de uitgebreide thuislocatie.