Cure, Double Pay | Expovisie
Han Leenhouts, beurstrainer Sales and Pepper

Cure, Double Pay

Wat levert een beurstraining eigenlijk op…. Doen jullie ook No Cure, No Pay? Recent mocht ik deze vraag weer optekenen uit de mond van een prospect.

Wat een heerlijke vraag. Vaak gesteld door bedrijven die extra kritisch kijken naar het zeer kleine deel van het budget dat gereserveerd is voor het team. Diezelfde bedrijven kunnen in 99 procent van de gevallen echter niet vertellen wanneer hun beursdeelname geslaagd is.

De vraag op zich is prima, maar hij wordt vaak zonder nadenken gesteld. Want als je deze vraag serieus neemt – en ik doe dat – dan komen de volgende dillema’s op de proppen.

Invloed

U wilt no No Cure, No Pay? Prima geeft u dan even aan wat de ‘Cure’ is….?

En hoe groot is onze invloed op het beursteam? Wij willen de beoogde teamleden vooraf kunnen screenen om er zeker van te zijn dat alle leden voor de volle 100 procent gemotiveerd de beurs op gaan. En we behouden ons het recht voor om types die tijdens de training niet meewerken alsnog uit het team te gooien. We gaan tenslotte voor de ‘Cure’, niet voor de ‘No Pay’.

Ook leggen we natuurlijk alles vast tijdens en na de beurs, om een zuiver beeld te krijgen van het resultaat. Een beurscontact wordt na follow-up wellicht een contract, wat nog altijd de meest favoriete ‘Cure’ is.

En daarom willen wij ook controle hebben op de opvolging na de beurs. Zorgen dat er geen factoren en mensen zijn die het eindresultaat negatief beïnvloeden. Want we willen de ‘Cure’ en daarmee natuurlijk ook onze ‘Pay’ zeker stellen.

Afhaken

Tja, als een klant dit hoort haken ze vaak af. Uhhhh, doet u maar gewoon een beurstraining.

Dat is dan toch wel een heel vreemde reactie. Een bedrijf wil echt resultaat van een beursdeelname en roept op een heel inkoperige toer om No Cure, No Pay. Maar als je dan de logische randvoorwaarden doorneemt haakt men weer af.

We zien zo uit naar een opdrachtgever die echt gaat voor No Cure, No Pay. Dat is goed voor onze omzet, want wij gaan voor ‘Cure, Double Pay’. Wij gaan er zoveel extra uren in steken dat voor zo’n klant extra veel (nieuwe) omzet uit de beursdeelname komt, waarvoor die graag dat dubbele tarief betaalt.

Reserveren

Ga dus niet vragen om No Cure, No Pay, om eventueel die paar duizend euro trainingsfee te besparen. Reserveer beter het dubbele budget als beloning voor het uitstekende resultaat dat wij met jouw topteam gaan behalen.