Concessieovereenkomst Brussels Expo opgeschort | Expovisie

Concessieovereenkomst Brussels Expo opgeschort

De nieuwe concessieovereenkomst met Brussels Expo voor de concertzaal Koninklijk Circus is door een rechterlijke beslissing opgeschort in afwachting van een uitspraak ten gronde.

In november 2016 besliste het Brusselse stadsbestuur dat de concessie voor het Koninklijk Circus, een historische concertzaal met 2.000 zitjes in het centrum van Brussel, voor 27 jaar gegund zou worden aan de vzw Brussels Expo, die naast het tentoonstellingspark ook de zaal La Madeleine uitbaat. Die beslissing was in het nadeel van La Botanique, van oudsher uitbater van het Koninklijk Circus, die voor een nieuwe bieding een joint-venture was aangegaan met de uitbater van het Sportpaleis in Antwerpen.

Kortgeding

Een rechter in kortgeding besliste eerder dit jaar dat de procedure correct verlopen was en zette het licht op groen voor de exploitatie door Brussels Expo vanaf 1 juli 2017. De combinatie Botanique/Sportpaleis ging tegen deze beslissing in beroep, waarop een rechter in beroep oordeelde dat er wel degelijk sprake is van belangenvermenging en dat Brussels Expo een duidelijk voordeel had tegenover zijn concurrent. Het oordeel werkt opschortend: in afwachting van een uitspraak ten gronde kunnen voorlopig geen concerten georganiseerd worden in het Koninklijk Circus. Brussels Expo bestudeert ondertussen de uitwijkmogelijkheden voor de concerten die reeds vastgelegd werden.