Community, practice, Yoin! | Expovisie
Riemer Rijpkema - Directeur CLC-Vecta

Community, practice, Yoin!

Brancheverenigingen blinken uit in het organiseren van events voor professionals in onze branche. Enerzijds als onderdeel van het kennisaanbod, anderzijds om de relevantie van de vereniging te bevestigen.
Daarnaast worden ook door zelfstandige event professionals bijeenkomsten georganiseerd voor branchegenoten. Veel van dit aanbod is feitelijk zenden en ontvangen en uiteindelijk is het afwachten wat de impact zal zijn.
Gaan we of kunnen we deze kennis daadwerkelijk toepassen? Zijn we in de gelegenheid om het toe te passen? Of worden we toch weer opgeslokt door de dagelijkse werkzaamheden?

Inzicht

De afgelopen twee jaar heeft CLC-Vecta veel geïnvesteerd in onderzoek en discussie om de behoeften van leden scherp te krijgen en met elkaar te bepalen wat de uitdagingen voor de komende jaren zijn. Eén van de belangrijkste uitkomsten is de toenemende vraag naar visies over – en voorbeelden van – het kansrijk (door)ontwikkelen en organiseren van beurzen en congressen. Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en wat kunnen wij hier met elkaar van leren? Vragen naar inzicht die mede ontstaan door de veranderende relatie met de opdrachtgever en de klant(en) van de klant.

Community of Practice

In het onderzoek Live Communicatie 3.0 hebben we met Celth en BUAS samengewerkt volgens het Community of Practice model. Voor de leden een totaal andere manier van onderzoek en het verkrijgen van inzicht. Dit vanuit een eenvoudig vertrekpunt; het met elkaar benoemen van het vraagstuk en aansluitend met elkaar aan de slag om vanuit ieders eigen kennis en inbreng met elkaar te werken aan oplossingen. Het enthousiasme over de aanpak was groot waardoor deelnemers zelfs eigen vraagstukken aanbrachten. Bij de eindevaluatie bleken deze business courses op basis van Community of Practice met afstand het beste gewaardeerd te zijn.

CLC-Vecta community

Deze ervaringen en uitkomsten vormen de basis voor een vernieuwde aanpak en de CLC-Vecta community. Een community waarin het bureau en bestuur de leden faciliteert, maar waarin professionals feitelijk zelf de koers bepalen in hoe zij willen worden ondersteunt.
Kortom, regelmatige discussies over het vak, over de uitdagingen, de mogelijke toekomstige scenario’s en hoe hier mee om te gaan. Hoe we slimmer kunnen samenwerken in de keten, onze kennis delen en beter vergelijken en inzicht verrijken. Dit alles met het doel de eindklant met een nog beter gevoel naar het medium live-communicatie te laten kijken en terugblikken.
We gaan dit vanaf maart doen in allerlei vormen van master classes en business courses. Ook gaan met elkaar op pad om – onder andere – evenementen te bezoeken, zoals op 18 februari, EuroShop in Düsseldorf, en IMEX in Frankfurt in mei.

Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat we met elkaar aan de slag gaan en hiervoor tijd inruimen. Waarbij CLC-Vecta als rol heeft het faciliteren van vragen en initiatieven uit de community van event professionals.

Dus doe mee en Yoin!