CLC-Vecta verduidelijkt lobby-strategie tijdens ALV | Expovisie
Portaal Check ledenvergadering CLC-Vecta

CLC-Vecta verduidelijkt lobby-strategie tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 juli in Rotterdam Ahoy heeft CLC-Vecta uitleg gegeven over de lobby-strategie van de afgelopen maanden om de belangen van de evenementensector gedurende de coronacrisis te behartigen. Op de bijeenkomst waren 116 deelnemers afgekomen die eveneens kennis konden maken met hulpmiddelen om evenementen volgens de laatste richtlijnen te kunnen organiseren.

Lobby-traject

Frans van Drimmelen van lobbybureau Dröge en Van Drimmelen, CLC-Vecta directeur Riemer Rijpkema en voorzitter Erik-Jan Ginjaar vertelden over de keuzes die in het lobby-traject zijn gemaakt, het resultaat tot nu en over de strategie voor het komend half jaar. Gekozen is voor een collectieve lobby achter de schermen in de vorm van veelvuldig overleg met lobbyorganen, lobbyisten, experts, collega-verenigingen en vertegenwoordigers van de overheid. De gepresenteerde strategie werd door een ruime meerderheid van de leden onderschreven en goedgekeurd.

Fieldlab evenementen

Een van de onderdelen van die strategie is de opzet van een Fieldlab evenementen. De aanpak heeft in ieder geval tot doel wetenschappelijke kennis te combineren met innovaties uit de sector om inzichtelijk te maken hoe de gezondheidsrisico’s kunnen worden beperkt en de druk op openbare ruimte en openbaar vervoer wordt voorkomen. De bedoeling is om binnen de Fieldlab voor de volle breedte van de eventindustrie, voor binnen- en buitenevents, belangrijke vraagstukken in relatie tot veilige openstelling te gaan testen. Naast het gecontroleerd doen van pilots, zal ook worden gekeken naar het gebruik van nieuwe technologieën en digitale verdienmodellen. In de komende weken krijgt het Fieldlabprogramma meer invulling.

Praktijkoplossingen

In Rotterdam Ahoy konden de leden zelf bepaalde praktijkoplossingen ervaren om veilige evenementen volgens de laatste overheidsrichtlijnen te kunnen organiseren.

Bij binnenkomst konden ze de weergave van hun lichaamstemperatuur zien op het scherm van een scanstation voor koortsdetectie van Portaal Check. Voor een extra controle plus het ontsmetten van hun handen konden ze terecht bij een display met daarop een zelfscanner en een zeepdispenser van het bedrijf. De deelnemers konden zo zelf ervaren hoe beide systemen hun werk doen en toch een vlotte doorstroming bewerkstelligen.

Anderhalvemeterstand

Sales & Pepper presenteerde met een aantal partners een anderhalvemeterstand, die meehelpt om de afstandsregels te handhaven zonder goed klantcontact in de weg te staan.

Novick, anderhalvemeter afstandsmelderMeetinglinq introduceerde op de ALV Novick, een tool die de anderhalvemeter afstand tussen personen zichtbaar maakt. Het is een apparaatje van 30 gram dat met een lanyard of een bretelclip gedragen wordt. De Novick geeft lichtsignaal en/of geluidsignaal wanneer twee mensen face-to-face te dichtbij bij elkaar komen. Er is geen applicatie of registratie nodig. De batterij is vervangbaar en gaat zo’n100 dagen mee.

Algemene voorwaarden tentoonstellingsbedrijven

CLC-Vecta is de afgelopen periode ook gekeken naar wijziging van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Artiestenbureaus en Tentoonstellingsbedrijven. Met de huidige inzichten ten aanzien van overmacht en de ervaringen met annuleringen en wijzigingen vanwege de corona-pandemie, heeft de branche-organisatie haar juridisch partner DVAN gevraagd suggesties te doen om de voorwaarden te optimaliseren en daarmee de positie van leden te versterken. In afstemming met de leden zijn de nieuwe, definitieve voorwaarden afgerond, vertaald en gepubliceerd.

Herbenoeming bestuursleden

Tijdens de ALV zijn tevens enkele formele verenigingsaangelegenheden doorgelopen, waaronder de herbenoeming van bestuursleden Erik-Jan Ginjaar, Richard Kluijtmans en Eline Deijs.