CLC-Vecta pleit voor verruiming TOGS-regeling | Expovisie
TOGS-regeling verruimen

CLC-Vecta pleit voor verruiming TOGS-regeling

CLC-Vecta pleit voor verruiming voor van de TOGS-regeling die de overheid heeft gemaakt voor directe financiële hulp aan door de coronacrisis getroffen ondernemers. Veel van de bedrijven in de evenementenbranche vallen namelijk niet onder de met SBI-codes aangeduide sectoren die volgens de regelgevers in aanmerking voor de steun.

Afgelopen vrijdag publiceerde de Rijksoverheid één van de negen eerder aangekondigde steunmaatregelen voor ondernemers. Met de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), eerder bekend als het Noodloket, kunnen ondernemers een directe ondersteuning van 4.000 euro ontvangen. Vervelend genoeg blijkt de regeling voor veel zwaar getroffen ondernemers in de evenementenbranche op dit moment niet beschikbaar.

Onvoldoende nagedacht

“Het is zo frustrerend te moeten constateren dat onvoldoende is nagedacht of degenen die zwaar getroffen zijn, helder binnen de omschrijving van de regeling vallen”, aldus Riemer Rijpkema, Directeur van Branchevereniging CLC-VECTA. “Het hanteren van de SBI codes blijkt geen spiegel van de werkelijkheid. Het is in conflict met de werkelijkheid waardoor vele ondernemers in onze sector hun kans op de TOGS regeling dreigen mis te lopen.”

Harde klappen

De evenementenbranche is nadrukkelijk een van de sectoren waar de hardste klappen vallen, maar de omvang en impact alsook de importantie van de sector wordt door de politiek onderschat, stelt CLV-Vecta. Het zou gaan om omzetverliezen van 80 tot 100 procent sinds medio februari. In de loop van deze week volgt een rapportage van een onderzoek onder alle brancheverenigingen in de evenementenbranche die een compleet en scherp beeld moet geven van de impact op resultaat en werkgelegenheid in de brede evenementenbranche.

Grote diversiteit

Riemer Rijpkema: “Als we spreken over de brede omvang van de evenementenbranche hebben we het over beurzen, evenementen (corporate events en publieksevenementen), congressen en incentives. Daarbij is een grote diversiteit aan ondernemers betrokken zoals standbouwers, organisatoren, locaties, artiestenbemiddeling, verhuurders van meubilair, podia, tenten, audiovisuele middelen en allerlei soorten communicatie middelen, bezoekersregistratie, logistiek en transport, et cetera. CLC-VECTA deed in februari al een dringende oproep voor snelle maatregelen voor deze ondernemers. Het is pijnlijk te zien dat de evenementenbranche wederom niet duidelijk is benoemd en buiten de boot dreigt te vallen.”

Uitbreiding regeling

Het kabinet heeft laten weten dat de lijst van ondernemers die aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming vanaf vandaag wordt uitgebreid. Momenteel wordt daarvoor er geïnventariseerd welke sectoren ook op deze lijst terecht moeten komen.

CLC-Vecta zet, ondersteunt door ONL, MKB-Nederland, VNO-NCW, Gastvrij Nederland en enkele persoonlijke betrokken Kamerleden, en mede namens andere brancheverenigingen in de eventbranche verenigd in het EventPlatform, uiteraard maximaal in op uitbreiding van de regeling voor de brede evenementenbranche.

Informatiepagina

CLC-Vecta heeft een informatiepagina om bedrijven in de evenementenbranche te voorzien van feitelijke informatie over de gevolgen van het coronavirus en daar waar mogelijk te ondersteunen bij het nemen van eventuele maatregelen.