Budget tips | Expovisie

Budget tips

De kosten van een stand gaan verder dan de stand op zich.  Kostenposten als transport, op- en afbouw en opslag komen er ook nog eens bij. Een paar budgettips:

De kosten van een stand gaan verder dan de stand op zich.  Kostenposten als transport, op- en afbouw en opslag komen er ook nog eens bij. Een paar budgettips:

1 Transportkosten zijn direct gerelateerd aan het gewicht van de stand. Des te meer de stand weegt, des te meer het kost om hem te vervoeren. Ook de maten van het te vervoeren materiaal spelen een rol bij de transportprijs.


2 De kosten om de stand op- en af te bouwen worden mede bepaald door de complexiteit ervan. Bestaat uw stand uit veel kleine of losse onderdelen en kost het dus veel tijd om de stand in elkaar te zetten? Is er ingewikkeld gereedschap of specifieke vaklui voor nodig? Zijn er hoogwerkers of ander kostbaar materieel nodig? Allemaal zaken waar u rekening mee kunt houden.


3 Opslagkosten worden bepaald door de grootte en de hoeveelheid van het materiaal. Als de onderdelen bijvoorbeeld in compacte containers kunnen worden opgeslagen, kost het minder laadruimte. Dat scheelt uiteraard in de kosten.

(Uit Expovisie 572, juli/augustus 2005)