Brussels Expo zoekt geld | Expovisie
Brussels Expo

Brussels Expo zoekt geld

Brussels Expo is op zoek naar bijkomende middelen om de renovatie van de infrastructuur te financieren. Op dit ogenblik worden twee mogelijke pistes onderzocht: één met een actieve rol voor de federale overheid en zijn investeringsvehikel Brusselfonds Beliris, en één met een rol voor een private partner.

Brussels Expo vzw is de enig overblijvende stedelijke vereniging in de evenementensector, nadat eind vorig jaar de vzw’s Internationale Jaarbeurs van Brussel, Beurzen en Tentoonstellingen van Brussel en Brussels Summer Festivals werden geassimileerd. Naast de zowat 120.000 vierkante meter beurshallen en de concertzaal Paleis 12, baat de vereniging in het centrum van Brussel ook de venue La Madeleine uit.

Door de diversificatie richting concerten en (bedrijfs)evenementen groeide de omzet van Brussels Expo aanzienlijk, van 33,5 miljoen in 2010 tot 44 miljoen in het afgelopen boekjaar. In 2015 pakte Brussels Expo uit met een investeringsplan van 25 miljoen, gespreid over drie jaar, maar dat blijkt niet te volstaan om de verouderde infrastructuur up-to-date te houden. Zo zou de restauratie van de iconische gevel van Paleis 5 alleen al 40 miljoen kosten.

Schoon schip

In de naschok van het schandaal rond de Brusselse vzw’s, waardoor zitten burgemeester Yvan Mayeur in 2017 moest opstappen en vervangen werd door Philippe Close, werd ook schoon schip gemaakt in de raad van bestuur van Brussels Expo. Twee vertegenwoordigers van het Brussels Gewest krijgen voortaan een bestuursmandaat bij Brussels Expo. Volgens insiders wordt op die manier het pad geëffend om de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking naar het model van NEO – waarin naast het Brussels Gewest ook private investeerders participeren – verder te onderzoeken.

Interview

In een interview dat vandaag verscheen in de financiële krant De Tijd liet burgemeester Philippe Close alvast verstaan dat een privaat-publieke samenwerking wellicht de enige mogelijkheid is om de sterke positie van Brussel op de MICE-markt te handhaven.

Foto: iStock