Brief uw standbemanning dagelijks | Expovisie

Brief uw standbemanning dagelijks

De mensen die uw stand bemannen maken het verschil tussen een goede beurs en een geweldige beurs. Het is aan u om ze goed gemotiveerd en goed geïnformeerd te houden.

De mensen die uw stand bemannen maken het verschil tussen een goede beurs en een geweldige beurs. Het is aan u om ze goed gemotiveerd en goed geïnformeerd te houden.


Start daarom elke beursdag met een briefing. Herinner uw mensen aan de doelstelling van de beursdeelname. Neem de te communiceren kernboodschap(pen) nog eens door als ook de specifieke taken van elk teamlid. Kijk of er aanpassingen nodig zijn.

Vertel ook wat de resultaten zijn van de voorgaande dag en de voortgang richting het geprognosticeerde eindresultaat van de beursdeelname. Zet iemand die een goed resultaat heeft behaald extra in het zonnetje.

(Uit: Expovisie september 2002)