Boot Holland | Expovisie

Boot Holland

Vergeleken met 2005 bleef Boot Holland in het FEC te Leeuwarden met 52508 bezoekers 3% achter bij het eindresultaat van verleden jaar. Daarbij steeg het aantal standhouders van 312 naar 352.

Desondanks is beursmanager Douwe Sipma niet ontevreden: “De beurs liep parallel met ‘Gent’. En dat is niet gunstig. Standhouders van ‘Boot’ reageerden met gemengde gevoelens. Zo is op dit moment de sloepenmarkt zo’n beetje verzadigd. Daardoor bleef de verkoop in dit segment achter. Ook het houden van de Olympische winterspelen zal van invloed geweest zijn. Daar staat tegenover dat de dit jaar voor het eerst hier exposerende standhouders te kennen hebben te geven volgend jaar twee maal zoveel vloeroppervlak te willen huren. Verder hebben zich acht nieuwe bedrijven aangemeld. Al met al zijn we -gezien de economisch moeilijke tijden- tevreden”.

(door: Wil Conradi)