Beurzen onder de loep: wat leren we ervan? | Expovisie

Beurzen onder de loep: wat leren we ervan?

Beurzen onder de loep. Het jongste onderzoek in opdracht van Fbtn naar de positie van beurzen in het Nederlands bedrijfsleven. Schrikken, die opmerking dat beurzen duur zijn. Beurzen onder de loep. Het jongste onderzoek in opdracht van Fbtn naar de positie van beurzen in het Nederlands bedrijfsleven. Schrikken, die opmerking dat beurzen duur zijn. 

Wisten de exposanten al lang. Vraag meer eens een stroomdraadje, een extra internetverbinding, of probeer je vuil van de stand maar eens na afloop achter te laten. Maar bij de organisatoren is het behoorlijk aangekomen. De troost, iedereen noemt alles altijd te duur, bleek zelfs niet toerijkend. Wat leren ze er nu van bij de Fbtn?

 

Riemer Rijpkema is voorzitter. En een reëel mens. Beide benen op de grond.

 

Rijpkema: “Het  rapport Beurzen onder de loep is voor ons een belangrijke spiegel die de branche wordt voorgehouden. Wij zullen hier onze verantwoordelijkheid moeten pakken, luisteren naar de uitkomsten en investeren”

 

Klinkt mooi, maar..  . .

 

Rijpkema: “De uitkomsten bieden op tal van punten kansen op verbeteringen. Het gaat er dan niet om met de vinger te wijzen naar wat de exposant allemaal nalaat om het hoogste rendement uit zijn beurs te halen. Wij bieden als branche een verwachtingspatroon. Vanzelfsprekend proberen we dat beeld waar te maken. Maar meer nog dan in het verleden, zullen we met feiten en cijfers de effectiviteit van het medium over het voetlicht moeten brengen. Want effectiviteit is nooit vanzelfsprekend. Feiten bieden de kans subjectieve beeldvorming het hoofd te bieden. Op basis van argumenten en feiten kunnen we kwalitatief discussiëren en overtuigen.”

 

Ik hoor nog niks over die klacht dat het allemaal te duur is.

 

Rijpkema: “Dat is te goedkoop, zo’n one-liner. Het gaat om meetbaarheid en return on investment (ROI). Dat wordt in onze branche veel te weinig benadrukt. Maar je hebt gelijk. Zo’n uitkomst vraagt nadrukkelijk om aandacht en actie. Als het beeld is dat beursdeelname (te) duur is en zeer arbeidsintensief dan moeten daar stevige argumenten tegenover gezet kunnen worden op basis van dat bereik en kwaliteit.

 

Gebeurt dat dan niet?

 

Rijpkema: “De geloofwaardigheid van het bereik is nog steeds niet optimaal. We zullen meer energie moeten steken in de boodschap van een juiste inschatting van de waarde van beurscontacten en bezoekersaantallen. Hoe de kwaliteit van die contacten meetbaar te maken. En daarmee ook inpasbaar en uitwisselbaar met de bereikcijfers van andere media.

 

Een mea culpa van de branchevereniging?

 

Rijpkema: Ja en nee. Als branchevereniging bieden we de argumenten en de tools. Maar het zijn de leden die de contacten met de exposanten en potentiële exposanten hebben. En laten we dan vooral ook vaststellen dat het niet enkel deze instrumenten zijn, die voor ons medium beeldbepalend zijn. Voor onze leden,  marketing en communicatiespecialisten en producenten,  is hun performance, professionaliteit en persoonlijke benadering zeker zo belangrijk. In het  denkproces en handelen dient de exposant en de bezoeker centraal te staan. Dat zullen we met z’n allen nadrukkelijk moeten uitstralen.”

 

Samengevat?

 

“Ik ben er van overtuigd dat we er samen, met de ondersteuning vanuit de verenigingen Fbtn en ESAH in zullen slagen, het imago van ons medium te verbeteren. De exposant die het succes ziet van een buurman, gaat dan vanzelf ook bij zichzelf te rade. “