Beursthema: samenhang, geen saus | Expovisie

Beursthema: samenhang, geen saus

Hang een thema aan de beursdeelname  om samenhang te krijgen in het complete beursconcept. En dat moet geen sausje zijn over de gebruikelijke standpresentatie zijn. Nee, het moet juist de basis zijn die helpt om het hele beurstraject te stroomlijnen.

 Zet in één compacte zin het beursthema op papier. Vanuit dit thema ga je keuzes maken voor alle facetten van de beursdeelname.

Het voorkomt dat je zijwegen bewandelt die leiden tot een diffuus beeld in de  communicatie.  Een beursdeelname is een piekmoment op het gebied van klantencontact. Zorg voor eenduidige communicatie met een duidelijk speerpunt.