Land en Tuinbouwbeurs Oost Nederland

Vakbeurs voor de sectoren rundvee, mechanisatie, akkerbouw, intensieve veehouderij, vollegrondsteelt, bosbouw en groentechniek.