Dutch Poultry Expo

Dutch Poultry Expo 2019 is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg en Venray. LIV is verdwenen na ruim 20 jaar. Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg zijn twee nieuwe nationale vakevents, gericht op één deelsector, die antwoord geven op de uitdagingen die spelen in de pluimvee- en varkenshouderij.

Bezoekerspotentieel

Mede vanwege de schaalvergroting is het aantal veehouderijbedrijven gekrompen, waardoor het bezoekerspotentieel van de voormalige LIV gestaag is gedaald. De krimp in het aantal bedrijven gaat niet gepaard met een krimp van de omzet van de gehele sector. De Nederlandse landbouw is gegroeid tot de 2e landbouwexporteur wereldwijd, de productiviteit is toegenomen. Met Dutch Poultry Expo bedienen we de (inter)nationale pluimveesector in Nederland, Vlaanderen, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Met de potentie van bijna 12.000 bedrijven. Voor u betekent het vergroten van het werkgebied (NL, BE en DE), 6x meer bezoekerspotentieel.

Programma

Het programma op Dutch Poultry Expo bestaat uit het openingscongres, het Kookplein, twee Kennistheaters en het Marktplein waar u wordt bijgepraat over actuele onderwerpen met betrekking tot de pluimveehouderij. Door middel van presentaties en interactieve workshops worden actuele thema’s behandeld.

Themaroutes

Wilt u meer weten over innovaties of verduurzaming? Neem deel aan een van deze themaroutes langs verschillende exposanten.