Belgische beurzensector dagvaardt de Staat | Expovisie
Belgische beurzensector dagvaardt de staat

Belgische beurzensector dagvaardt de Staat

De Belgische beurzensector, vertegenwoordigt door Febelux, EasyFairs, Kortrijk Expo, The Fair Experts, Fisa Livecom en BeMatrix, heeft op vrijdag 3 juli Federaal Minister De Crem en Eerste Minister Wilmès gedagvaard.

Hoofddoel van de dagvaarding betreft het laten schrappen van het woordje ‘zittend’ in het ministerieel besluit van 30 juni betreffende de versoepeling van de coronamaatregelen. In dit besluit laat de overheid opnieuw toe om vanaf 1 augustus aanvragen in te dienen om evenementen te organiseren van meer dan 800 personen, maar slechts beperkt tot ‘zittende’ events.

Beurzen uitgesloten

De facto worden beurzen (bewegende events) uitgesloten. Congressen, zittende concerten, maar ook shoppingcentra, markten en kermissen mogen opnieuw opstarten, maar beurzen niet. Voor beurzen is er niet eens een heropeningsdatum vastgelegd, stellen de dagvaarders.

Op 15 juli vindt de volgende Veiligheidsraad plaats. Met de dagvaarding tracht de vakvereniging Febelux samen met vijf prominente leden de politici te overtuigen om de beurzensector opnieuw veilig aan de slag te laten gaan vanaf 1 augustus.

Banenverlies en faillissementen

Het water staat intussen aan de lippen van de bedrijven in de beurzenbranche. Hallenuitbaters, beursorganisatoren en toeleveranciers zitten sinds 11 maart zonder activiteit en dreigen nu tot het eind van het jaar of nog langer stil te vallen. Zodoende riskeert de hele keten binnen deze impactvolle economische sector ten onder te gaan.

“De sector stevent af op massaal banenverlies en faillissementen. Inmiddels is er in de omringende landen wel reeds een heropening of een heropeningsdatum, hetgeen zelfs als effect kan hebben dat sommige Belgische beurzen, misschien wel definitief, dreigen te verdwijnen naar het buitenland”, stelt Ann Pelgrims, Association Manager van Febelux, de vakvereniging van beurzen en congressen.

Covid Event Risk Model

De beurzensector heeft zich sinds het begin van de coronacrisis constructief opgesteld en samen met de Events Alliantie gewerkt aan de ontwikkeling van de Covid Event Risk Model, dat sinds deze week ter beschikking gesteld werd door de overheid om gecontroleerd veilige events alweer toe te staan. Er was een goedgekeurd Exitprotocol Events dat er op wees dat ook beurzen hiervan zouden mogen gebruik maken, doch sloop het woordje ‘zittend’ in extremis in het ministerieel besluit.

Gebrek aan einder

Waar andere economische sectoren reeds heropend zijn (bijvoorbeeld de winkelcentra) of een ‘einder’ hebben (bijvoorbeeld concertzalen), heeft de beurssector nog altijd geen enkel inzicht wanneer kan heropend worden. De heropeningsdatum van 1 september 2020 heeft het onverwacht niet gehaald binnen de Veiligheidsraad en – naar verluidt – vooral niet binnen de Belgische regering.

Dirk Van Roy, CEO EasyFairs België: “Het gebrek aan ‘einder’ is dodelijk voor de beurssector, in het bijzonder omwille van de voorbereidingstijd die de organisatie van een vak- of publieksbeurs met zich meebrengt. Er is geen enkele zekerheid of de beurzen die nog in de loop van dit jaar of begin volgend jaar staan ingepland, kunnen doorgaan. Het spreekt voor zich dat geen standhouders kunnen gevonden worden voor een beurs waarvan het onzeker is of ze al dan niet kan doorgaan. Publiciteitskosten zijn in dergelijke omstandigheden nutteloos. Aldus dreigt de gehele beurssector te imploderen.”

Basisprincipes niet gerespecteerd

Febelux en haar partners hebben de Belgische Staat gedagvaard omdat zij van mening zijn dat de staat een aantal basisprincipes niet respecteert. De Belgische Staat schendt volgens hen:

  • het gelijkheids- en discriminatiebeginsel, namelijk tegenover de winkelcentra en concertzalen
  • het vertrouwensbeginsel daar oorspronkelijk nergens sprake was van het toelaten van enkel zittende events
  • het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel tegenover de winkelcentra en concertzalen
  • de vrijheid van handel, temeer omdat beurzen in omringende landen opnieuw mogen

Gelijkheidsprincipe geschonden

Het middel dat het meest tot de verbeelding spreekt betreft de schending van het gelijkheidsbeginsel.

Beurshallen en winkelcentra zijn vanuit het coronaperspectief zeer vergelijkbare bedrijvigheden. Het gaat in de meeste gevallen om afgescheiden gebouwen, vaak met meerdere in- en uitgangen en rondom een royale parkeerinfrastructuur. Binnen zijn er brede gangen met meestal links en rechts winkels/beursstanden, die vrijelijk toegankelijk zijn voor de bezoekers.

Veelal is er in beide gebouwen ook catering (restauratie en drank) beschikbaar. Zowel winkelcentra als beursgebouwen zijn zodanig ruim dat zij meer dan 800 mensen kunnen ontvangen. Men ziet zodoende niet in welke redelijke verantwoording kan bestaan om beurzen anders te behandelen dan winkelcentra.

In de dagvaarding wordt toegelicht dat beurzen zelfs heel wat beter dan winkelcentra kunnen helpen om een verdere coronabesmetting te vermijden. En binnen de eventsector doen beurzengebouwen het zeker niet slechter dan concertzalen, waarbij iedereen tegelijk bij het begin en het einde van het concert door de soms smalle gangen moet wurmen.

Gebrek aan perspectief

Vanwege het totaal gebrek aan perspectief óf en wanneer beurzen weer kunnen plaatsvinden, haken zowel de standhouders als de klanten af en dreigen alle voorbereidingskosten – zowel het ontwerp van standen als publiciteit -, nutteloos te zijn.

“Wij vragen niet om geld. Wij willen gewoon opnieuw veilig kunnen werken”, geeft Frédéric François – CEO Fisa – mee. “Door het uitblijven van perspectief hebben wij nu reeds moeten beslissen om dit najaar de beurzen Cocoon en het Brussels Voedingssalon te cancellen.”

“Indien wij tegen 15 juli geen duidelijk perspectief krijgen dreigen ook het Vakantiesalon en Batibouw te verdwijnen van de kalender. Deze beurzen zijn niet alleen belangrijk voor ons als organisator, voor Brussels Expo en voor alle toeleveranciers maar vooral ook voor de sectoren die zij dienen. Bedrijven in de bouwsector halen tot 40 procent van hun jaarlijks zakencijfer op dankzij Batibouw, volgens onze laatste exposantenpoll.”

Dwangsom

De dagvaarding tracht ervoor te zorgen dat de Belgische Staat verplicht wordt om op uiterlijk 15 juli 2020 een beslissing te nemen omtrent het lot van beurzen middels een ministerieel besluit, waarbij bij miskenning van deze verplichting een dwangsom wordt opgelegd aan de gedaagde van 100.000€ per dag vertraging.